Gå til indhold
Søg

15 mio. kr. fra forskningsreserven til forskning i udsathed blandt børn og unge i regi af NUBU

Folketingets partier har i aftalen om fordeling af forskningsreserven 2023 afsat 50 mio. kr. til at styrke forskningen i udsathed blandt børn og unge, hvoraf 15 mio. kr. udmøntes til mere praksisnær og anvendelsesorienteret forskning på professionshøjskolerne i regi af NUBU.

I NUBU glæder vi os til at udmønte bevillingen til ny viden, der kan give socialrådgivere, pædagoger, lærere, plejefamilier og mange andre, der arbejder med børn og unge i udsathed, ny viden til at hjælpe de børn og unge, der har mest brug for det.
NUBUs styregruppeformand Andreas Rasch-Christensen italesætter udmøntningen som ”en kærkommen saltvandsindsprøjtning til et område, der har været underprioriteret. Blandt andet anbringelsesområdet har brug for at blive understøttet forskningsmæssigt på måder, som kan komme uddannelser og praksis til gavn”.

Uddrag fra Aftaler om fordeling af forskningsreserven 2023, 3.1:

”Aftaleparterne er enige om at afsætte 50,0 mio. kr. til at styrke forskningen i udsathed blandt børn og unge, således at der kan igangsættes en indsats, der skal understøtte kapacitetsopbygning og styrket koordination af forskning på området, herunder blandt andet praksisnær forskning og kvantitativ forskning. Forskningen kan både have et grundlagsskabende og anvendelsesorienteret sigte på kort eller lang sigt og kan blandt andet ske i samarbejde med og med omsætning i relevante uddannelser. Midlerne udmøntes dels af Danmarks Frie Forskningsfond med 35 mio. kr. og dels Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU), som er et samarbejde mellem alle landets professionshøjskoler, med 15 mio. kr.

Læs mere om fordelingen af forskningsreserven for 2023 på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside