Nyhedsbrev december 2022 Se online
NU! - nyt fra NUBU

Det er allerede to måneder siden, at der tjekkede et NU! ind i din indbakke, for hos NUBU er oktober og november hastigt fløjet afsted med både Mig og Min Plejefamilie-konference og NUBUs Forskningstræf 2022 og centerchef Lene Mosegaard Søebjerg er fratrådt sin stilling. Det og meget mere kan du  blive klogere på i denne udgave.

 

NU! for december 2022 byder på nyheder fra forskellige områder og skribenter. Vi ser tilbage på MOMP-konferencen og Forskningstræf 2022. Derudover præsenteres Mette Molbæk i serien om Præsentation af forskergruppen, du får et kort indblik i et nyt tiltag på NUBU.dk, og afsluttende siger vi farvel til Lene Mosegaard Søbjerg.

God fornøjelse! 

NUBUs Forskningstræf 2022
Torsdag d. 27. og fredag d. 28. oktober 2022 løb NUBUs Forskningstræf 2022 af stablen på Comwell i Roskilde, og her kan du få et indblik i NUBUs aktuelle forskningstendenser
Læs mere...
MOMP-konference 2022
En af de allerbedste ting ved NUBUs forskning er, når den nye viden kommer ud at virke hos de praktikere, der møder børnene i hverdagen. Derfor var det med stor glæde, at projektet Mig og Min Plejefamilie delte ud af sine erfaringer på konferencen Sammen om trivsel og læring i oktober 2022. I salen var både familieplejekonsulenter, socialrådgivere, plejeforældre, skoleledere, forskere og mange andre fagligheder samlet, og dagen bød på ny inspiration for alle. Læs reportage fra konferencen her.
Læs mere...
Præsentation af forskergruppen

Mød Mette Molbæk

Mette Molbæk er Ph.d. og docent ved VIA, hvor hun i forskellige projekter og samarbejder fokuserer på forskning i og udviklingen af inkluderende læringsmiljøer primært i folkeskolen. Hun er desuden uddannet folkeskolelærer, læreruddanner og har mange års erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde i skolen, hvorfor hun også er optaget af, hvordan (skole-)praksis, læreruddannelse og forskning kan indgå i et bedre samspil.  

 

Molbæk brænder for at være med til at udvikle inkluderende fællesskaber for børn, - primært i folkeskolen - men også på tværs af dagtilbud, fritidsaktiviteter og i hjemmet. Hun ønsker, at hendes forskning kan være med til at skabe plads til forskellighed i de fællesskaber, børn er en del af. Hun fremhæver, at alle har ret til og behov for at være en del af både sociale og faglige fællesskaber, men at det på samme tid også er en opgave at hjælpe den enkelte til at kunne deltage og være en aktiv del af fællesskabet, hvor man kan bidrage på lige fod med de andre.

 

Dette er ikke en kompetence, som børn har, hvis de ikke får vist og lært, hvordan man interagerer og deltager. Derfor fokuserer Molbæk særligt på dette i sin forskning i tæt samarbejde med primært lærere og pædagoger, skoleledelsen, familien og det enkelte barn. Dermed er hendes forskning og praksis altid tæt forbundet. Molbæk er som skrevet selv uddannet lærer, og hun møder derfor de fagprofessionelles opgaver med stor ydmyghed, da hun af erfaring ved, hvor stor kompleksiteten er i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Hun hævder ikke, at hun kan komme med løsningen, men hun søger, at hendes forskning derimod i fællesskab med fagprofessionelle kan hjælpe og udvikle praksis og dermed forbedre de inkluderende fællesskaber ved at sætte fokus på nogle af de dilemmaer og udfordringer, der er i arbejdet med inklusion.  

 

Mette Molbæk er i sin forskning inspireret af en aktionslærende tilgang, som bygger på fire faser: forberedelse, gennemførelse, evaluering og justering. Det er en metode, hvor de deltagende aktører i fællesskab vælger en problemstilling og på baggrund af viden og forskning beslutter, hvilke tiltag der skal igangsættes i en aftalt periode. Senere mødes man igen og evaluerer på de tidligere valg og justerer derefter. Det er en metode, der i Molbæks optik kan forene og inddrage både forskere, pædagoger, skoleledelser, forældre og børnene selv. Dermed aktiveres de enkeltes kompetencer, og metoden hylder de involveredes forskelligheder og kvaliteter. 

 

Aktuelt har Molbæk netop afsluttet projektet Approaching Inclusion, som handler om de professionelles samarbejde om den inkluderende skole. Det kan du læse meget mere om her: Approaching Inclusion.  
Derudover er Molbæk programleder i forskningsprogrammet ‘Børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem’ sammen med Anette Boye-Koch. Programmet er knyttet til VIA UC, og du kan læse mere her: Børns trivsel. I forskningsprogrammet er de særligt optagede af at undersøge og skabe mere nuancerede forståelser og dermed handlemuligheder i relation til børns trivsel. Dermed søger de at bevare kompleksiteten i arbejdet med børns trivsel for blandt andet at dygtiggøre de fagprofessionelle.  

 

Mette Molbæk er en alsidig og helhedsorienteret forsker inden for feltet, da hun opsummeret fokuserer på de fagprofessionelles arbejde med og samarbejde om inklusion, om forskellige forståelser af arbejdet med inklusion og børns trivsel, samt hvordan samarbejdet i og omkring skolen kan organiseres. Du kan følge med i hendes forskning på UC Viden. 

 

Du kan finde dem på linket herunder eller under "Forskning" og så helt nede i bunden på www.nubu.dk.
FORSKNING FRA PROFESSIONSHØJSKOLERNE - TEMASIDER
NUBU ønsker at styrke og facilitere det tværfaglige samarbejde og dermed understøtte den samlede viden om børn og unge i udsathed i Danmark. På de danske professionshøjskoler er der mange projekter eller forskning, der grænser op til udsathed. For at skabe et overblik har NUBU skabt "Temasiderne", der præsenterer en række temaer omkring udsathed. Under hvert tema præsenteres aktuel forskning og viden fra professionshøjskolerne samt links til forskere og artikler til videre læsning. Du kan finde dem på linket herunder eller under "Forskning" og så helt nede i bunden på www.nubu.dk.
Temasiderne
Farvel og tak til Lene Mosegaard Søbjerg

Efter et år som centerleder for NUBU har Lene valgt at berige VIA med sine faglige og personlige kompetencer. Hun tager herunder afsked med NUBU og NU!

Kære læsere af NU!

På NUBUs forskningstræf 2022 sagde jeg farvel og tak som NUBUs centerchef. Det har været en fornøjelse at være en del af NUBU og få lov til at være med til at sætte retning og til at igangsætte og udvikle nye forskningsprojekter indenfor udsathed blandt børn og unge.

Og det har særligt været en fornøjelse at mærke energien på forskningstræffet, hvor 80 undervisere og forskere var samlet. Hvor er der meget god energi og mange dygtige medarbejdere i professionshøjskolesektoren, der gerne vil gøre en forskel for børn og unge i udsathed.

Jeg er nu på vej videre i et job som uddannelsesdekan for social- og samfundsuddannelserne på VIA. I den egenskab vil jeg fortsat arbejde for, at forskning i udsathed blandt børn og unge prioriteres og får de bedste betingelser for at gøre en forskel på uddannelserne, i praksis og for de børn og unge, der har brug for hjælp.

Lene Mosegaard Søbjerg, NUBUs centerchef 2022

Fra NUBUs administration vil vi gerne sige tak for alt det, Lene har givet til NUBU og ønske hende alt godt fremover.

Dermed er 2022 ved at være gået, og vi ser tilbage på et spændende år for NUBU - tak til alle jer, der deltager og interesserer jer for NUBUs arbejde for børn og unge i udsatte positioner.
NU! er tilbage igen i 2023!
Vi ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår

Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
NUBU - Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
www.nubu.dk

Du modtager NUBU’s nyhedsoverblik, fordi du er abonnent på NUBU Nyt. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsoverblikket ved at besvare denne mail med ’Afmeld overblik’. Hvis du benytter linket herunder afmeldes NUBUs nyhedsbrev.


Kort om dine GDPR-rettigheder
NUBU bruger udelukkende denne mailingliste til at udsende NUBU Nyt. Vi videregiver aldrig personoplysninger herfra til andre. Du er altid velkommen til at kontakte os på 
NUBU-center@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål eller rettelser til de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at slette dem. Du kan læse mere om den privatlivspolitik, som NUBUs dataopbevaring er baseret på her: Privatlivspolitik | UC SYD
Afmeld nyhedsbrev

 

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
Lembckesvej 7A
6100 Haderslev
Tlf.:
+45 7266 5228

 

NUBU-center@ucsyd.dk

www.nubu.dk