Nyhedsbrev juni 2022
NU! - nyt fra NUBU

NUBU's nyhedsbrev er tilbage!
Efter en lang pause er nyhedsbrevet NU! fra NUBU tilbage.
I juni ser vi tilbage på årsmødet fra 30. maj 2022, vi ser frem mod forskningstræffet, og du bliver introduceret til Thomas Thyrring Engsig, der brænder for skolen og skolens formål, i vores serie af ”forskerportrætter”. 

Velkommen tilbage!

 

NUBU'S ÅRSMØDE 2022
Sidst i maj 2022 var der ekstra fokus på udsathed, da NUBU’s årsmøde løb af stablen på UC SYD i Kolding. Dagen bød på spændende oplæg, præsentation af ny forskning, relevante spørgsmål og et debatoplæg.
Læs mere her
Præsentation af forskergruppen
Mød Thomas Thyrring Engsig

Skolen i fokus: Formål og social retfærdighed

Hvad er skolens virke og formål? Hvordan sikres en god inkluderende pædagogik og skole? Og hvordan er den sociale retfærdighed i skolen og i pædagogikken i forhold til alle elevernes mulighed for deltagelse? Disse aktuelle og relevante problematikker brænder Thomas Thyrring Engsig for at undersøge med ambitiøst henblik på at skabe forskning, der skal være meningsfuld, brugbar for praksis og berigende for vidensgrundlaget for professionshøjskolernes grunduddannelser samt efter- og videreuddannelse.

Thomas er forskningsleder & docent ved UCN, og i øjeblikket arbejder han med at igangsætte, kvalificere og udvide UCN’s nye forskningsindsats In- & eksklusion i pædagogisk praksis. Han definerer sig som pædagogisk forsker og skoleforsker, og forklarer sin interesse, forskning og virke ud fra en undren, afmagt og til dels indignation over skolens (og skolepolitikkens) genvordigheder med at reducere barrierer for deltagelse for alle elever. Netop denne problemstilling orienterer In- & eksklusion i pædagogisk praksis sig også imod. Det er en ny satsning på UCN, der vil forene høj videnskabelig kvalitet og praksisnære bidrag til løsningen på substantielle problemstillinger angående inklusion og eksklusion i pædagogisk praksis.

Thomas er optaget af, at hans forskning skal være meningsfuld både videnskabelig og i praksis. Han ønsker at bidrage til, at lærere, pædagoger, ledere og politikere får systematiseret viden, der kan udvide forståelser, sprog og bidrage til pædagogiske og didaktiske handlemuligheder. Det afgørende er at kvalificere den professionelle dømme- og handlekraft. Thomas forsker primært kvalitativt, da han særligt søger at sikre viden ud fra elevers subjektive oplevelser. Periodisk inddrager han mixed methods for at aktivere de erkendelsesinteresser, som forskningsspørgsmålene fordrer. Thomas understreger, at NUBU jo netop brænder for at bedrive involverende og samskabende forskning, der samarbejder om både dataindsamling, forskning og formidling.

Aktuelt arbejder Thomas med et projekt om god fritidspædagogik i skolens specialtilbud finansieret af BULP’s forskningspulje og på en række publikationer. I kan bl.a. glæde jer til ny viden om social bæredygtighed og inklusionsetik, testpraksis i en postpandemisk virkelighed og inklusion som et fænomen spændt ud mellem forskellige skolepolitiske agendaer.
Følg med og læs mere om
Thomas Thyrring Engsig

Om serien
NUBU sætter fokus på medlemmerne af forskergruppen, der binder det nationale center sammen med de regionale professionshøjskoler. NUBU's forskergruppe består af 10 forskere, der er eksperter i forskellige former for udsathed blandt børn og unge. Forskergruppen informerer NUBU om aktuel forskning på deres respektive professionshøjskole, de knytter forbindelser mellem forskere på tværs af professioner og på tværs af professionshøjskolerne, og de udbreder NUBU's forskning lokalt.

Forskningstræf 2022

Torsdag d. 27. oktober kl. 10.00 til fredag d. 28. oktober kl. 13.00 på Comwell i Roskilde

NUBU inviterer undervisere og forskere på landets professionshøjskoler til forskningstræf om udsathed blandt børn og unge i et samfundsperspektiv. På træffet leverer vi rammerne til tværfaglige og monofaglige dialoger, oplæg samt udvidelse af dit netværk

Læs mere og tilmeld dig her...
NUBU - Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
www.nubu.dk

facebook  linkedin  youtube 
Afmeld | Administrer din | Se online

Du modtager NUBU’s nyhedsoverblik, fordi du er abonnent på NUBU Nyt. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsoverblikket ved at besvare denne mail med ’Afmeld overblik’. Hvis du benytter linket herunder afmeldes NUBUs nyhedsbrev.


Kort om dine GDPR-rettigheder
NUBU bruger udelukkende denne mailingliste til at udsende NUBU Nyt. Vi videregiver aldrig personoplysninger herfra til andre. Du er altid velkommen til at kontakte os på 
NUBU-center@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål eller rettelser til de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at slette dem. Du kan læse mere om den privatlivspolitik, som NUBUs dataopbevaring er baseret på her: Privatlivspolitik | UC SYD  L

Afmeld nyhedsbrev

 

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
Lembckesvej 7A
6100 Haderslev
Tlf.:
+45 7266 5228

 

NUBU-center@ucsyd.dk

www.nubu.dk