Gå til indhold
Søg

Anbragte børn og unges udforskning af køn og seksualitet

En igangværende undersøgelse af professionelles viden og håndtering af anbragte unges udforskning af køn og seksualitet.

Fagpersonale, der er i direkte kontakt med anbragte børn og unge, fremhæver, at anbragte børn og unge oplever tvivl om kønsidentitet, seksualitet og dilemmaer omkring udforskning af dette. For unge spiller en fortrolig relation med forældre en vigtig rolle i unges identitetsmæssige udvikling. Anbragte børn og unges primære omsorgspersoner er professionelle, hvorfor det er afgørende, hvilken relation den unge har til de voksne, og hvilke kompetencer de professionelle har for at håndtere de unge og deres udvikling.

Fagpersonale, der er i direkte kontakt med anbragte børn og unge, fremhæver, at anbragte børn og unge oplever tvivl om kønsidentitet, seksualitet og dilemmaer omkring udforskning af dette.

NUBU finder, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger materiale eller undersøgelser vedrørende anbragte unge, der udforsker deres køn og seksualitet. Det er vigtigt, at de professionelle kan håndtere den situation, som de unge står i, hvis de har brug for at udforske og/eller diskutere deres egen kønsidentitet og seksualitet. Derfor har NUBU påbegyndt et projekt som har til formål at kortlægge de professionelles viden om unges udforskning af køn og seksualitet, indsamle viden om deres konkrete erfaringer med dette samt undersøge, om der er et behov for yderligere viden blandt professionelle, der arbejder med anbragte børn og unge.
Hensigten er at skabe ny viden, som kan styrke de professionelles kompetencer til at forstå og håndtere de udfordringer, som anbragte børn og unges udforskning af køn og seksualitet kan indebære.

Projektet relaterer sig til både sundhedsmæssige spørgsmål om trivsel og mental sundhed og til et samfundsmæssigt spørgsmål om det professionelle arbejde med anbragte børn og unge. Projektets spørgeskemaundersøgelse gennemføres i efteråret 2022.

Læs mere under “Om projektet”

Lene Mosegaard Søbjerg, cand.scient.pol., ph.d. centerchef NUBU
Lene Mosegaard Søbjerg — UC Viden – Professionshøjskolernes Videndatabase

Mathias Kryger, stud.mag.pæd., praktikant NUBU (efteråret 2022)

Mette Klyve, stud.mag.pæd., praktikant NUBU (efteråret 2022)

Anita Johansen, forsknings- og udviklingskonsulent, NUBU

Henrik Kaustrup, konsulent, FADD

Projektet tager udgangspunkt i følgende litteratur:

Abreu, Rosenkrantz, Ryser-Oatman, Rostosky & Riggle (2019) Parental reactions to transgender and gender diverse children: A literature review, Journal of GLBT Family Studies: 15: 5

Andersen, Jensen, Nielsen & Skaksen (2017) Hvad vi ved om udsatte unge. Historik, omfang og årsager. ROCKWOOL Foundation Research Unit og Gyldendal A/S, København

Austin, A., Craig, S. L. & McInroy, L. B. (2016) Toward Transgender Affirmative Social Work Education. Journal of Social Work Education. (52)3, s. 297-310. DOI: https://doi.org/10.1080/10437797.2016.1174637

Brønsted, L. B. & Canger, T. (2016). KØN – pædagogiske perspektiver (1. Udg). Samfundslitteratur 

BUPL (2020) Tema: Transkønnede børn, Børn og unge, nr. 6 062020 (epaper.dk)

BUPL (2021) Massiv mistrivsel: Sådan støtter du regnbue-unge – BUPL

Børns Vilkår (2021) En stigende andel af samtaler på BørneTelefonen handler om kønsidentitet og seksuel orientering – Børns Vilkår (bornsvilkar.dk)

Canger, T. (2018). Kønsbevidst pædagogik. (1. Udg.). Aarhus Universitetsforlag

Frederiksen (2013) De professionelle voksnes betydning for barnets selvopfattelse i Relations- og ressourceorienteret pædagogik – ICDP Nielsen (red.) (2013) Dafolo

Iudici & Orczyk (2021) Understanding and Managing Gender Identity Variance in Minors: A Qualitative Research on the Parental Role in Italy, Sexuality & Culture 25(5) DOI: 10.1007/s12119-021-09835-8

LGBT (2021) Stop diskrimination i skolen LGBTQ+ elevers trivsel og vilkår i grundskolen Stop-diskrimination-i-skolen-2021.pdf (lgbt.dk)

Mallon, G. P. & Perez, J. (2020). The experiences of transgender and gender expansive youth in juvenile justice systems. Journal of Criminological Research, Policy and Practice (6)3, s. 217-229. DOI: https://doi.org/10.1108/JCRPP-01-2020-0017

Mallon, G. P. (2008). Knowledge for Practice with Transgendered Persons. Journal of Gay and Lesbian Social Services (10)3, s. 1-18. DOI: https://doi.org/10.1300/J041v10n03_01

Morgenroth, Sendén, Lindqvist, Renström, Ryan & Morton (2020) Defending the Sex/Gender Binary: The Role of Gender Identification and Need for Closure, Social Psychological and Personality Science, 12:5, 731-740

Rambøll (2019) Anbragte børn og unges trivsel 2018, rapport_anbragte_boern_og_unges_trivsel_2018_.pdf (sim.dk)

Robertson, Akré & Gonzales (2021). Mental Health Disparities at the Intersections of Gender Identity, Race, and Ethnicity, LGBT Health PMID: 34591707 DOI: 10.1089/lgbt.2020.0429

Schwartz, Mardahl-Hansen, & Nielsen (2020), Forskning i professionel praksis, Tidsskrift for professionsstudier. 16, 31, s. 22-30

Schwartz, (2013), Socialpædagogisk støtte til livsførelse – børn og unge uden for eget hjem, i Socialpædagogik – en grundbog. Erlandsen, T., Rosendal jensen, N., Langager, S. & Elisa Petersen, K. (red.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s. 358-371.

Sex & Samfund (2021) Lige køn leger bedst, rapport_lige_koen_leger_bedst.pdf (sexogsamfund.dk)