Gå til indhold
Søg

Anbragte børns trivsel og læring

Trivsel og læring er vigtigt for anbragte (såvel som alle andre) børn. Projektet Mig og min plejefamilie (MOMP) har haft til hensigt at skabe øget trivsel og læring blandt børn anbragt i plejefamilier gennem en øget opmærksomhed og dokumentation af børnenes trivsel og læring under anbringelsen.

Du kan her få et kort indblik i nogle af forskernes arbejde og fokusområder. Desuden kan du finde links til UC Viden og informationer om andet relevant materiale.

Hvis du vil søge i indholdet på denne side, får du de bedste resultater, hvis du åbner de enkelte informationer under de oplistede forskere.

Ph.d, Uddannelsesleder v Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Brugerinddragelse
 • Børneinddragelse
 • Skoletrivsel og skolefravær
 • Virtuelle undervisningsmuligheder for børn med stort skolefravær
 • Indsatser for de børn og unge, der har brug for hjælp fra sundhedsplejen, fra psykologer eller fra børne- og ungdomspsykiatrien.
 • Mig og Min Plejefamilie: Systematisk måling af plejebørns læring og trivsel
Cand. Scient. Anth.

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Børne – og ungdomskultur
 • Anbragte børn og unge
 • Børne – og ungeperspektiver
 • Etnografisk metode og feltarbejde
 • Socialforskning
 • Børne og unge i udsatte positioner
Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Mig og Min Plejefamilie: Systematisk måling af plejebørns læring og trivsel
 • Brugerinddragelse
 • Børneinddragelse
 • Produkter fra børnepaneler: Børns perspektiv på sagsbehandlingen
 • Socialt arbejde og sociale forhold
Ph.d., Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Spørgeskemaer
 • Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
 • Anbragte børn og unges trivsel og læring