Gå til indhold
Søg

Anbringelse i slægt og netværk

Som en del af partnerskabet om Rigsfællesskabsforskning deltager NUBU i arbejdet med at undersøge anbringelser i slægt og netværk i Danmark, Grønland og Færøerne.

Hvad kan Danmark lære af Grønland og Færøerne?

Under spørgsmålet: Hvad kan vi lære af Grønland og Færøerne? findes et nyt projekt. Her vil et nyt tværnationalt forsknings- og udviklingsprojekt (FoU) undersøge slægts- og netværksanbringelser til gavn for børn og familier.

International forskning peger nemlig på, at slægts- og netværksanbringelse er den anbringelsesform, der giver børnene de bedste betingelser for at klare sig godt i livet. Børn i netværksanbringelser har færre mentale og adfærdsmæssige problemer, højere trivsel og en afgørende tæt kontakt med deres familie. På trods af det pointerer Bo Morthorst Rasmussen fra UC SYD, at netværksanbringelser kun udgøres af omkring 7,5 % Danmark. Vender man derimod blikket mod Grønland og Færøerne synes det, at de benytter den ’private’ anbringelsesform mere end i Danmark, der hyppigst benytter professionelle. Alle tre lande har et behov for at øge antallet og kvaliteten af netværksanbringelser. Det har ført til ønsket om en ny dagsorden for rigsfællesskabets sociale og pædagogiske område, der løber fra januar 2022 til januar 2025. Dagsordenen skal realiseres gennem forskning, udvikling og uddannelse på det sociale og pædagogiske.

Det overordnede formål med forsknings- og udviklingsprojektet og samarbejdet er at indsamle viden, udvikle og afprøve en eller flere modeller til slægts- og netværksanbringelser, som skal kunne anvendes i praksis og øge antallet og kvaliteten af netværksanbringelser i Grønland, Færøerne og Danmark.

Forskerne samlet i Grønland august 2022

Projektet udføres i et samarbejde mellem UC SYD, VIA University College, SPS (Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat), Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet). (Du kan læse om forskernes første fysiske møde i Grønland i august 2022: Netværksmøde i Grønland – NUBU)

Projektet finansieres dels af interne midler fra de deltagende institutioner, og der er desuden givet bevilling til netværksmøder og projektopstart fra Nordforsk og Arktisk Samarbejdsråd NAPA.

Læs mere under ”Om projektet”, hvor projektet, forskerne og dets resultater præsenteres yderligere.

Jensen, Bonnie; Holm, Súsanna Holm; Rasmussen, Bo Morthorst m.fl: “Forskere fra Grønland, Færøerne og Danmark: Vi skal styrke det sociale og pædagogiske område i hele rigsfællesskabet” fra Kristeligt Dagblad (2021)
Findes her: Forskere fra Grønland, Færøerne og Danmark. Vi skal styrke det sociale og pædagogiske område i