Gå til indhold
Søg

Bevægende Idræt

Projektet skal give børn i udsatte positioner gode oplevelser med idræt, så de bliver inkluderet i skolernes idrætsundervisning og opmuntre til, at børnene bliver en del af de lokale idrætsforeninger i deres fritid. For at nå målet vil man benytte "co-teaching", der er en evidensbaseret og systematisk tilgang, der guider de fagprofessionelle.

Projektet arbejder på tværs af forskellige sektorer, men de har alle samme mål: at skabe gode oplevelser med idræt for børn i udsatte positioner

Projektet fokuserer på at give børn med særlige behov gode oplevelser med idræt. Eksisterende forskning viser, at børn med særlige behov er mindre fysisk aktive i både skolen, fritiden og i foreningerne, hvilket påvirker deres mentale sundhed negativt og medfører et mindre socialt netværk. Mangel på fysisk aktivitet kan derfor styrke den udsatte position.

I efteråret 2021 blev co-teaching afprøvet med succes i idrætsundervisningen i et pilotprojekt ved UCN på én skole. Erfaringerne herfra inddrages i projektet. Hold øje med denne side og NU!, der løbende vil informere om ’Bevægende Idræt’.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, og er et samarbejde mellem Professionshøjskolen University College Nordjylland, Professionshøjskolen University College Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon, NUBU – Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge og Specialsport.dk

Om Projektet Bevægende Idræt

Deltagerne bag projektet og litteratur

Julie Dalgaard Guldager, Docent, Ph.d., Forskning, UC SYD, jdgu@ucsyd.dk

Laura Mørk Emtoft, Docent, Ph.d., Center for Skole og Læring, Absalon, lme@pha.dk

Anette Lisbeth Bentholm, Lektor, Ph.d., Pædagoguddannelsen, UCN, projektleder og kontaktperson, anb@ucn.dk

Anita Mai-Britt Johansen,  Cand.scient.san. Forsknings- og udviklingskonsulent, NUBU

 

Julie Dalgaard Guldager, Docent, Ph.d., Forskning, UC SYD, jdgu@ucsyd.dk

Laura Mørk Emtoft, Docent, Ph.d., Center for Skole og Læring, Absalon, lme@pha.dk

Anette Lisbeth Bentholm, Lektor, Ph.d., Pædagoguddannelsen, UCN, projektleder og kontaktperson, anb@ucn.dk

Forskerne i projektet samarbejder på tværs af UC SYD, UCN og ABSALON

 

Fra venstre: Anette Bentholm, Laura Mørk Emtoft og Julie Dalgaard Guldager

Julie Dalgaard Guldager, Docent, Ph.d., Forskning, UC SYD, jdgu@ucsyd.dk

Laura Mørk Emtoft, Docent, Ph.d., Center for Skole og Læring, Absalon, lme@pha.dk

Anette Lisbeth Bentholm, Lektor, Ph.d., Pædagoguddannelsen, UCN, projektleder og kontaktperson på Bevægende Idræt, anb@ucn.dk

Lotte Junker Harbo, Lektor Ph.d., VIA, del af ledelsesteamet i NUBU, ljh@via.dk

Christian Quvang, Ph.d., Psykolog, Docent og forsker i specialpædagogik, inklusion og skole, consultquvang@stofanet.dk

Trine Marie Gulstad Ravn, Founder og daglig leder af Specialsport.dk – en social NGO med idræt, inklusion og handicap som omdrejningspunkter, trine@specialsport.dk

Heidi Gabriel, Kandidat i pædagogisk psykologi, Projektleder i Videnscenter for handicap, hg@videnomhandicap.dk

I rapporten Status På Idrætsfaget 2022 (SPIF22) kan du i kapitel 9 læse om idrætsunderviseres erfaringer med at inkludere elever med særlige behov i idrætsundervisningen.

I MOV:E magasinets særnummer fra 2019 er fokus på ’Tilpasset idræt og bevægelse i skolen’ https://fiibl.dk/move-saernummer-2019/. I artikel 1 kan du læse om begreber i relation til inkluderende idrætsundervisning, og i artikel 3 om samarbejde mellem fagprofessionelle i idrætsundervisningen.

Udviklingen af vores co-teaching observationsskema rettet mod idrætsundervisningen har taget udgangspunkt i denne baggrundsartikel: Marawski 2022 co-teaching