Gå til indhold
Søg

Bevægende Idræt

Projektet skal give børn i udsatte positioner gode oplevelser med idræt, så de bliver inkluderet i skolernes idrætsundervisning og opmuntre til, at børnene bliver en del af de lokale idrætsforeninger i deres fritid. For at nå målet vil man benytte "co-teaching", der er en evidensbaseret og systematisk tilgang, der guider de fagprofessionelle.

Projektet arbejder på tværs af forskellige sektorer, men de har alle samme mål: at skabe gode oplevelser med idræt for børn i udsatte positioner

Projektet fokuserer på at give børn med særlige behov gode oplevelser med idræt. Eksisterende forskning viser, at børn med særlige behov er mindre fysisk aktive i både skolen, fritiden og i foreningerne, hvilket påvirker deres mentale sundhed negativt og medfører et mindre socialt netværk. Mangel på fysisk aktivitet kan derfor styrke den udsatte position.

I efteråret 2021 blev co-teaching afprøvet med succes i idrætsundervisningen i et pilotprojekt ved UCN på én skole. Erfaringerne herfra inddrages i projektet. Hold øje med denne side og NU!, der løbende vil informere om ’Bevægende Idræt’.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, og er et samarbejde mellem Professionshøjskolen University College Nordjylland, Professionshøjskolen University College Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon, NUBU – Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge og Specialsport.dk

Julie Dalgaard Guldager, jdgu@ucsyd.dk

Laura Mørk Emtoft, lme@pha.dk

Cristina Daniela Sacara-Gulløv, cgul@ucsyd.dk

Anette Lisbeth Bentholm, anb@ucn.dk

 

Forskerne i projektet samarbejder på tværs af UCSYD, UCN og ABSALON

Information følger