Gå til indhold
Søg

Bevægende Idræt

Et nyt år betyder nye projekter, og i 2023 påbegyndes et samarbejde mellem professionshøjskolerne UC SYD, Absalon, UCN, foreningen Specialssport.dk og NUBU om projektet ’Bevægende Idræt – for børn med særlige behov i skole og fritid’.

Børn med særlige behov skal have flere gode oplevelser med bevægelse og idræt i skolen

Projektet fokuserer på at give børn med særlige behov gode oplevelser med idræt. Eksisterende forskning viser, at børn med særlige behov er mindre fysisk aktive i både skolen, fritiden og i foreningerne, hvilket påvirker deres mentale sundhed negativt og medfører et mindre socialt netværk. Mangel på fysisk aktivitet kan derfor styrke den udsatte position.

I efteråret 2021 blev co-teaching afprøvet med succes i idrætsundervisningen i et pilotprojekt ved UCN på én skole. Erfaringerne herfra inddrages i projektet. Hold øje med hjemmesiden og NU!, der løbende vil informere om ’Bevægende Idræt’.

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden, og du kan på fondens hjemmeside læse mere om dette projekt og seks andre projekter, der alle prioriterer sundhed hos børn og unge i sårbare og udsatte positioner: Nyt projekt skal give børn med særlige behov flere gode oplevelser med idræt