Gå til indhold
Søg

Børn og unge med handicap

Børn og unge med handicap udgør en samlebetegnelse for en meget mangfoldig gruppe samfundsborgere.

I velfærdsstatens institutioner og hjælpesystemer identificeres disse børn og unge ofte på baggrund af deres kropsligt afledte vanskeligheder med at fungere eller udvikle sig.

Børn og unge med handicap kender til hverdagslivets deltagelsesbarrierer

Børn og unge med handicap har derfor viden om, hvad det vil sige at blive mødt som socialt udfordrede deltagere, der står på kanten af de almene fællesskaber. De ved, hvordan hverdagslivets deltagelsesbarrierer tager sig ud fra et kropsmangfoldigt børne- og ungeperspektiv.

Forskningsviden fra et sådant perspektiv er desværre sparsom, men også helt nødvendig, hvis børn og unge med handicap skal gives mere ligestillende afsæt for at tage del i det samfund, som også bør være deres.

NUBU arbejder med et perspektiv, hvor handicappet ikke kan forstås som individbåret, men at handicappende vilkår etablerer sig i gabet mellem samfundets organiseringer og barnet eller den unges ulige deltagelsesbetingelser.

Nedenfor præsenteres forskning og forskere fra de seks professionshøjskoler

Ph.D., Lektor ved Professionshøjskolen UCN, Pædagoguddannelsen Hjørring & In- og eksklusion i pædagogisk praksis, Neuropædagogisk Kompetencecenter

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Forskningsgruppeleder ved Praksisnær Neuropædagogik
 • Børn
 • Sundhed
 • Bevægelse
 • Folkeskolen
 • Bevægelse
Ph.D., Docent ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Socialt arbejde, Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring, Socialrådgiveruddannelsen.

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og ADHD
 • Myndighedspraksis med børn og unge med handicap
 • Myndighedsarbejde med forældre til børn med handicap
 • Inddragelse af børn og unge med handicap
 • Tværprofessionelt samarbejde om børn og unge med handicap
 • Unge med særlige behov på STU
 • Forældre til børn med handicap og deres hverdagsliv
 • Socialrådgiverstuderendes risikovurderinger på handicapområdet
 • Børne- og ungeperspektiver på socialt arbejde
 • Praksisnær forskning
 • Kvalitative metoder
 • Spørgeskemaundersøgelser og kvantitative vignetundersøgelser
Ph.d., lektor, forskningsmedarbejder ved UCL, Erhversakademi og Professionshøjskole, Anvendt Velfærdsforskning & Inklusion og hverdagsliv.

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Børn med handicap i dagtilbud
 • Udvikling i børnefællesskaber
 • Krop og deltagelse i institutionelle læringsmiljøer
 • Tværprofessionalitet og praksisudvikling
 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Hverdagsliv
 • Praksisforskning
 • Kvalitative metoder
 • Børn og unge
 • Handicap
 • Inklusion
 • Dagtilbud, praksisfællesskaber og institutionslogikker
Lektor. Phd., pædagoguddannelsen

Forskning og udviklingsområder:

 • Krop og bevægelse
 • Udvikling af livskvalitet og trivsel
 • Pædagogiske lærinsmiljøer
 • Uddannelse, skole og daginstitutioner
 • Læring
 • Trivsel
 • Livsglæde og motivation