Gå til indhold
Søg

Børneperspektiver

Børneperspektiv kan anlægges ud fra forskellige definitioner. Der skelnes mellem børns egne perspektiver, som udtryk for det enkelte barns oplevelser og forståelser af egen livsverden; voksnes stræben efter at forstå og oversætte børns handlinger som udtryk for børns perspektiv(er); og voksnes perspektiv på, hvad og hvordan et børneliv skal være.

Det enkelte barns perspektiver skal høres

 I Danmark anerkendes børn som selvstændige aktører og medskabere af deres liv. Det enkelte barn har ret til, at dets perspektiver bliver lyttet til og inddraget i beslutninger både i barnets hverdagsliv i almindelighed, og når pædagoger, lærere, socialrådgivere o.a. planlægger og iværksætter indsatser, der medfører større indgriben i barnets liv. At børn bliver involveret og kan give udtryk for deres perspektiv, er sikret lovgivningsmæssigt og tilrettelagt ved hjælp af systematiske tiltag.   

Forskning ud fra et børneperspektiv 

Hensigten med at inddrage børns perspektiver er, at de beslutninger, der tages om og for børn, giver mening for det enkelte barn og tilgodeser barnets forståelser. Undersøgelser viser desværre, at for børn i udsatte positioner er det svært at blive hørt og få deres perspektiver på udfordringer og mulighed for forandringer gjort gældende – også i de formelle møder. Børn i udsatte positioner efterspørger mere dialog, og de ønsker andre måder at være i dialog på. Der er derfor brug for forskning, der kan give ny viden om børns perspektiver på egen livsverden og om, hvordan de professionelle kan udvikle og eksperimentere med nye dialogformer til at få viden fra børn om børns perspektiver.    

Nedenfor præsenteres forskning og forskere fra de seks professionshøjskoler
Neuropædagogisk Kompetencecenter, Pædagoguddannelsen, UCN, Lektor og Ph.D.

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Børn
 • Sundhed
 • Fysisk uddannelse
 • Fysisk aktivitet
 • Idræt for alle
 • Udsathed

 

 

Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Socialfagligt arbejde med anbringelser
 • Forældre i plejefamilier
 • Mig og Min Plejefamilie
 • Børn i plejefamilier
 • Anbragte børn
 • Børnepaneler
PhD, lektor på Socialrådgiveruddannelsen på Absalon og en del af forskningsmiljøet ’Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring’

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Det sociale områder
 • Mennesker i udsathed
 • Børne- og unge i udsathed
 • Dynamikker for professionelle socialarbejdere
 • Socialrådgiveruddannelsen