Gå til indhold
Søg

De professionelles rolle

Når NUBU forsker i udsathed, sker det forankret i den grundforståelse, at udsathed ikke opstår i et vakuum og ikke er et statisk og uforanderligt fænomen, men derimod situeret i forskellige kontekster. Det vil med andre ord sige, at vi taler om børn og unge i udsatte positioner.

De professionelle har en afgørende rolle

Når vi forstår udsathed kontekstuelt, bliver de professionelle sammenhænge, som børn og unge lever deres hverdagsliv i og på tværs af, på en og sammen tid medproducerende- og konstituerende for de udsatte positioner og afgørende i forbindelse med det professionelle arbejde med udsathed.

Derfor er de fagprofessionelles, det vil bl.a. sige lærerne, pædagogerne, sygeplejerskerne, socialrådgiverne og sundhedsplejerskerne, rolle af afgørende karakter. Når vi i NUBU forsker i problematikker og samfundsudfordringer omkring børn og unge i udsatte positioner, har vi et særligt blik for de professionelles rolle, ansvar og vilkår.

Vi fokuserer altid på konteksten

Forskning, der har de fagprofessionelles rolle i fokus, er bl.a. optaget af professionel dømme- og handlekraft, vidensbehov- og former, konkrete metodikker og værktøjer, samarbejde herunder også det tværprofessionelle samarbejde og en lang række andre fænomener og dilemmaer, der gør sig gældende, når vi er forskningsmæssigt optaget af de professionelle roller i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.

 

Nedenfor præsenteres forskning og forskere fra de seks professionshøjskoler

Lektor, ph.d. ved Københavns Professionshøjskole, Pædagoguddannelsen, Skole og Fritid

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Ungdomspædagogik
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Velfærdsarbejde
 • Børn og unge
 • Unge i udsatte positioner
 • Kriminalitetstruede unge
Docent, ph.d. i Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund, VIA University College. Lektor på VIAs Socialrådgiveruddannelse i Holstebro og tilknytning til flere andre af VIAs forskningscentre.

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Inddragelse af anbragte børn ved tilsynsbesøg
 • Kunstig intelligens i socialt arbejde
 • Praksis for inddragelse
 • Socialrådgiveruddannelsen
 • Børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem
 • Pædagogik og dannelse