Gå til indhold
Søg

Deltagelse og inddragelse

FNs børnekonvention sikrer børn og unge en lang række rettigheder.

De professionelle skal hjælpe børnene med at udtrykke deres mening.

En af de vigtige rettigheder fremgår af artikel 12 og omhandler barnets ret til at give udtryk for sin mening og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.

De professionelle, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner, har således en betydningsfuld opgave, når det handler om at understøtte børn og unge i at udtrykke deres ønsker og synspunkter.

Hvis en indsats skal lykkes, må den tage udgangspunkt i barnet eller den unges egne erfaringer, perspektiver og ønsker. Derfor bør børne- og ungeinddragelse altid have høj prioritet – og ikke mindst høj kvalitet. Kvaliteten handler om, hvordan børnene inddrages. Mere konkret om den information, der gives til barnet, måden der tales med barnet på,
og hvordan børnenes udsagn tillægges værdi, når der træffes beslutninger.

Forskning skal udvikle metoder og værktøjer til at inddrage børnene

Børns inddragelse og deltagelse i socialt og pædagogisk arbejde fortolkes forskelligt og praktiseres på forskellige måder – og ikke altid med fokus på børnenes rettigheder.

Forskning peger på, børn og unge i Danmark ikke oplever sig reelt inddraget i beslutninger angående dem (se f.eks. Vive, 2022). De professionelle peger ofte på, at de mangler metoder og værktøjer til kunne involvere børn og unge. Derfor er der fortsat brug for forskning, der kan undersøge og understøtte børns ret til at være aktører i eget liv.

Forskning skal udvikle metoder og værktøjer til at inddrage børnene

Nedenfor præsenteres forskning og forskere fra de seks professionshøjskoler:

PhD, UC SYD, Pædagoguddannelsen Campus Kolding.

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Børns deltagelse i selvorganiserede legs legefællesskaber
 •  Implementering af viden i praksis
 • Arkitekturs betydning for det pædagogiske felt
 • Tværprofessionelle samarbejdsrelationer
 • Pædagogisk professionsidentitet
 • Projekt: “Delagtighed i eget liv”
 • Projekt: “Sundhedsfremme for unge med nedsat funktionsevne i et STU-forløb i forhold til deres fritidsliv og livskvalitet”
Ph.d., lektor, forskningsmedarbejder ved UCL, Erhversakademi og Professionshøjskole, Anvendt Velfærdsforskning & Inklusion og hverdagsliv.

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Børn med handicap i dagtilbud
 • Udvikling i børnefællesskaber
 • Krop og deltagelse i institutionelle læringsmiljøer
 • Tværprofessionalitet og praksisudvikling
 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Hverdagsliv
 • Praksisforskning
 • Kvalitative metoder
 • Børn og unge
 • Handicap
 • Inklusion
 • Dagtilbud, praksisfællesskaber og institutionslogikker
Socialrådgiver og cand.soc i socialt arbejde

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Hjemløse
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Børn og unge
 • Udsatte
 • Brugerinddragelse
Lektor i socialt arbejde ved Professionshøjskolen Metropol i København. Uddannet socionom fra Stockholms Universitet. Kandidat i Social Science fra Lunds Universitet og Ph.d. i Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Udsatte unge
 • Forskning
 • Omsorgssvigt
 • Brugerinddragelse
 • Anbringelse uden for hjemmet
 • Forældre
 • Identitetsdannelse
 • Unge