Gå til indhold
Søg

NUBU Forskningsseminar på Københavns Professionshøjskole i maj 2023

Mellem linjerne - Synlige og usynlige udsatte positioner

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 4. maj 2023
Kl. 10.00 - 15.00

Arrangementets tema

Udsatte positioner kan være mere eller mindre synlige. Mængden af krav i velfærdssamfundet stiger og der er ofte enighed om, at komplekse udfordringer kræver tværfaglige løsninger. Dette forskningsseminar undersøger, hvordan vi som forskere kan forstå, hvad der er på spil for mennesker, der befinder sig i både direkte synlige og mere usynlige udsatte positioner. Tanken er her de udsatte positioner, som fremtræder som åbenlyst synlige set med en professions øje, måske kan være med til at usynliggøre skjulte ressourcer og potentialer set fra en anden vinkel/fagprofession.  Samtidig kan de positioner, som fremtræder som ressourcefyldte med et fagligt blik, knytte sig til andre former for udsathed, som forbliver mere eller mindre skjult. Bliv klogere på nogle af de dilemmaer der knytter sig til synlig eller usynlig udsathed.  Hvad træder i baggrunden, når noget sættes i forgrunden?

Seminariet vil indeholde oplæg om aktuelle forskningsprojekter fra forskellige forskningsprogrammer på Københavns Professionshøjskole.

Oplæggene vil orientere sig mod nogle af følgende spørgsmål:

Hvad er forholdet mellem ”synlig udsathed” og stigmatisering/mangelsyn?
Hvilken rolle spiller aspekter som køn, etnicitet, klasse, funktionsnedsættelse eller
præstationspres?
Hvad er forholdet mellem fagprofessionelles bekymringsblik – og børn, unge og voksnes egne perspektiv
Hvilke etiske dilemmaer knytter sig til at få forskningsmæssig adgang til synlig/usynlig udsathed?

 

Seminaret er en del af NUBUs seminarrække, der sætter fokus på forskningen på professionshøjskolerne i udsathed blandt børn og unge.

Målgruppen er forskere og undervisere fra professionshøjskolerne.

 

Husk tilmelding via linket, det er gratis at deltage.

 

Program for dagen: Program – Mellem linjerne
Book of abstracts: Book of abstracts – Mellem linjerne
Du kan desuden orientere dig i Call for abstracts for dagens oplæg: Call for abstracts – Mellem linjerne

Billede af ugle fra forskningsseminaret

Med udgangspunkt i billedet af uglen rammesatte Susanne Bregnbæk dagens undersøgelser af, hvordan vi som forskere kan forstå, hvad der er på spil for mennesker, der befinder sig i både direkte synlige og mere usynlige udsatte positioner. Tanken er her, at de udsatte positioner, der fremtræder som åbenlyst synlige set med en professions øje, måske kan være med til at usynliggøre skjulte ressourcer og potentialer set fra en anden vinkel/fagprofession. Samtidig kan de positioner, som fremtræder som ressourcefyldte med et fagligt blik knytte sig til andre former for udsathed, som forbliver mere eller mindre skjult. Bliv klogere på nogle af de dilemmaer der knytter sig til synlig eller usynlig udsathed.  Hvad træder i baggrunden, når noget sættes i forgrunden?

Det blev i løbet af dagen undersøgt i en række virkeligt inspirerende oplæg i disse vinkler: “Når børn i udsatte positioner bliver socialt synlige: Perspektiver på børns deltagelse i daginstitutioner med vanskelige arbejdsbetingelser” v. lektor Anja Marschall og docent Crisstina Munck Mossbeck, ”Usynlig Sårbar Projektet” v. lektor Helle Johnsen, ”Rådighed og udsathed blandt børn i skolen” v. lektor Lærke Testmann, ”Du er ude!” – usynlige mønstre og subtile udstødelsesprocesser v.  lektor Stine Kaplan Jørgensen,    ”De klemte køn og usynlig mistrivsel i skolen” v. lektor, Tekla Canger,  ”Unge ledige i psykisk mistrivsel: Hvordan psykologiske test og subjektive livsfortællinger kan give supplerende indsigter i de unges synlige og usynlige trivsel og mistrivsel” v. ph.d. stipendiat Kamilla Bjørkøe Jensen og docent Inge Storgaard Bonfils

I den fælles afrunding af dagen var der blandt oplægsholderne enighed om, at et af de væsentlige tværgående opmærksomhedspunkter er, at det er svært at tale om sårbare emner. Den afsluttende dialog handlede derfor om, hvordan vi kan optimere samtalen om sårbare emner i såvel projekterne som uddannelserne.

Tak for et super godt seminar, vi glæder os allerede til det næste i 2024.