Gå til indhold
Søg

NUBU seminar på VIA University College i Aarhus

Hvordan kan vi forstå og arbejde med trivsel og mistrivsel i velfærdsprofessionerne og forskningen

OBS: Arrangementet har været afholdt.

Praktisk information

Dato

Torsdag d. 5. maj 2022
Kl. 10.00 - 15.00

Arrangementets tema

Flere peger på, at der aktuelt ses en stigning i mistrivsel blandt børn og unge i Danmark, og at der efterspørges viden om, hvordan mistrivsel og udsathed kan forebygges samt afhjælpes. Velfærdsprofessionernes opgave på tværs af sektorer er bl.a. at skabe gode forudsætninger for børn og unges trivsel, samt hindre eksklusionsprocesser og udsathed.

Seminariet vil indeholde oplæg om aktuelle forskningsprojekter fra forskellige forskningsprogrammer på VIA University College.

Oplæggene vil bl.a. komme ind på:

  • Viden om velfærdsprofessionelles indsatser i forhold til trivsel
  • Drøftelser om teoretiske og metodiske forhold vedr. forskning i trivsel og mistrivsel
  • Viden om børn og unges mistrivsel og udsathed

Seminaret er en del af NUBU’s nye seminarrække, der sætter fokus på forskningen på professionshøjskolerne i udsathed blandt børn og unge.

Trykket på knappen for at gå til tilmelding. Det er gratis. Programmet kan ses her https://nubu.dk/wp-content/uploads/2022/05/program-552022.pdf