Gå til indhold
Søg

Bånd og Broer

Proces- og målorienteret evaluering og følgeforskning af projektet ”Bånd og Broer”. Et nyt koncept, der kombinerer fritidsjob til unge med effektiv familiebehandling.

I projektet Bånd og Broer ønsker man at styrke den forebyggende indsats til udsatte unge for at reducerer risikoen for, at de unge bliver ekskluderet af samfundet og ikke opnår uddannelse og beskæftigelse som voksne.

Målet er at unge ikke ekskluderes fra samfundet

Hillerød Kommunen ønsker at udvikle og afprøve et nyt koncept i samarbejde med Metodecentret og lokale virksomheder. Konceptet, Bånd og Broer, kombinerer fritidsjob til unge med effektiv familiebehandling. Den A.P. Møllerske Støttefond har ydet støtte til projektet. Professionshøjskolen Absalon står for følgeforskning og evaluering af projektet.

I følgeforskningen og evalueringen følger vi projektet, og laver løbende dataindsamling, der skal bidrage til udviklingen af designet og registreringer af progression hos deltagene. Evalueringens overordnede formål er at belyse, i hvilket omfang og hvordan ”Bånd og Broer” skaber forandring for de deltagende unge og deres familier. Forandringerne registreres, gennem kvantitative dataindsamlinger, der foretages i hele projektperioden og ved, at udvalgte unge bliver fulgt i den periode, de er tilknyttet indsatsen vha. interviews med både den unge selv, familien og teamet omkring den unge samt enkelte observationer af praksis i Bånd og Broer. Evalueringen er baseret på principper for såvel procesorienteret evaluering som målorienteret evaluering.