Gå til indhold
Søg

Bedre gruppebeslutninger blandt sagsbehandlere

NUBU skal i projektet ’Bedre gruppebeslutninger blandt sagsbehandlere’ udvikle og afprøve en model til at forbedre gruppernes beslutninger om undersøgelser eller sociale indsatser i hjemmet eller om anbringelser.

Udsatte børn og unge er ofte i kontakt med sagsbehandlere, som på lovens vegne skal sørge for relevante støttetiltag. Der indsamles i den forbindelse en mængde oplysninger og fagprofessionelle taler sammen og undervejs træffes en mængde beslutninger om, hvad der skal ske. Det drejer sig om både store og små beslutninger. Der er imidlertid begrænset indsigt i, hvordan grupper træffer beslutninger, og hvordan det får indflydelse på behandlingen af børn og forældre. En undersøgelse fra 2004 påviste, at møder mellem sagsbehandlere var tidspressede og ofte ustrukturerede; dagsordenen var sammensat tilfældigt; der blev ikke husket fra møde til møde, og der var mere fokus på at handle end på at afklare børn og unges behov for hjælp. Konsulentbureauet /KL.7 har derfor i samarbejde med TrygFonden udviklet et beslutningsværktøj med en række beslutningskort, der er skabt til at modvirke faldgruber i beslutningsprocesser.

I projektet bliver beslutningskortene testet blandt socialrådgivere i tre grupper i kommunale børnefamilieafdelinger. Desuden laves et litteraturreview over beslutninger i grupper indenfor socialt arbejde.

Om projektet

Projektet er støttet af TrygFonden og udføres i samarbejde med /KL.7.
Projektet gennemføres i 2019.

For NUBU deltager:

  • Frank Ebsen, docent ved Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole
  • Ida Marie Schrøder, lektor ved Institut for Socialrådgiveruddannelse på Københavns Professionshøjskole
  • Lene Mosegaard Søbjerg, centerleder ved Center for Forskning og Udvikling på VIA UC
  • Line Berg, adjunkt ved Center for Forskning og Udvikling på VIA UC