Gå til indhold
Søg

Co-teaching-projekt i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe kommune har gennemført et udviklingsarbejde, hvor co-teaching blev afprøvet på skolerne i kommunen. Forskningsprojektet er et følgeforskningsprojekt med fokus på det tværprofessionelle samarbejde.

Baggrund

Gladsaxe kommune gennemførte i 2020-21 et udviklingsarbejde, hvor co-teaching afprøves på skolerne i kommunen. Forskningsprojektet er et følgeforskningsprojekt med fokus på det tværprofessionelle samarbejde. I projektet skelnes, der mellem det tværprofessionelle samarbejde, når der praktiseres co-teaching af faglærer og inklusionslærer, og det tværprofessionelle samarbejde mellem skoler og PPR, med særlig fokus på samarbejdsmøder, vejledning og udvikling i praksis i læringsmiljøerne. Samt hvordan de to former for samarbejde understøtter hinanden til gavn for elevers mulighed for nye former for deltagelse.

På baggrund af ovenstående fokus retter følgeforskningen sig mod tre forhold, som i dataindsamlingen adskilles, men som i analyserne kobles til hinanden.

  • Undersøgelse af det tværprofessionelle samarbejde i klasserummet og på sparringsmøder
  • Undersøgelse af det tværprofessionelle samarbejdes understøttelse af inkluderende læringsmiljøer ved at undersøge, hvorvidt der skabes mulighed for nye former for deltagelse for eleverne eller mulighed for, at nye elever kan deltage i de sociale og faglige aktiviteter
  • Undersøgelse af elevernes oplevelse af at være aktiv deltager i læringsmiljøet

Projektet forventes afsluttet i juni 2021