Gå til indhold
Søg
Drawing by Timo Kuilder: NUBU works with extraordinary children and youth in vulnerable situations, from the years 0-20. These sketches portray several themes in a more abstract and poetic way.

Mig og min plejefamilie

Sammen med otte kommuner sætter NUBU fokus på anbragte børns trivsel og læring.

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel er navnet på et ambitiøst projekt, som skal styrke trivslen for børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Projektet gennemføres af forskere ved NUBU på baggrund af et initiativ fra TrygFonden, der finansierer projektet med 17 mio. kroner og med støtte på 6,4 mio kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Kontakt Mig og min plejefamilie

Ph.d.
Konst. Centerchef for NUBU – Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge
Head of National Centre for Research on Vulnerable Children and Youth – NUBU

23 73 33 13
cbrj@kp.dk
Kronprinsse Sofies vej 35, 2000 Frederiksberg

Lektor, ph.d.
Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
KP – Institut for Socialrådgiveruddannelse
Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet

24296488
soda@kp.dk

Systematisk måling af plejebørns læring og trivsel

I projektet har kommuner, plejefamilier og forskere udvalgt og tilpasset redskaber, der kan bruges til at følge børnenes trivsel og læring løbende. I dag følger familieplejekonsulenter og sagsbehandlere børnenes trivsel og læring, men i dette projekt lægges vurderingen af, hvor godt det egentlig går, også ud til plejefamilierne, barnets primære lærer eller pædagog, og barnet selv, hvis det er gammelt nok. Gennem systematiske nedslag og målinger får de voksne som er sammen med barnet i dagligdagen en mulighed for at sammenligne plejebarnets trivsel og læring med andre børn på samme alderstrin.
”De voksne, som er tæt på børnene, har jo som regel en ret god fornemmelse for hvordan det går, men nogle af dem vænner sig måske over tid til mistrivsel og et lavt indlæringsniveau. De bliver fartblinde så at sige. Med projektets værktøjer får de et speedometer at styre efter,” forklarer Charlotte Bredahl Jacobsen, som er projektleder i NUBU.

Ideen er at de systematiske trivsels- og læringsmålinger kan initiere nogle mere fokuserede dialoger mellem plejefamilier og familieplejekonsulenter omkring, hvad barnet har af støttebehov, og hvor der skal gøres en ekstra indsats.

Bedre trivsel – bedre liv

Projektets formål er på kort sigt at forbedre anbragte børn og unges trivsel og læring. På lang sigt styrker det børnenes muligheder for at mestre deres liv, så de uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og undgår sociale problemer.

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel blev skudt i gang i efteråret 2017 og løber over fire år. I april 2020 skydes afprøvningen af indsatsen i gang i projektets otte deltagende kommuner.

Som en del af projektet er der udviklet guides til børnesamtaler, samtaler med plejefamilier samt til vurdering af besvarelser af OBS-I og SDQ.

Kommende arrangementer for projektet

Projektet arbejder lige nu på at forberede en konference, der ligger i efteråret 2022. Tryk her  hvis du ønsker at høre mere om dette arrangement, eller gerne vil tilmelde dig dagen.