Gå til indhold
Søg

Mig og min plejefamilie

Sammen med otte kommuner sætter NUBU fokus på anbragte børns trivsel og læring.

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel er navnet på et ambitiøst projekt, som skal styrke trivslen for børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Projektet gennemføres af forskere ved NUBU på baggrund af et initiativ fra TrygFonden, der finansierer projektet med 17 mio. kroner og med støtte på 6,4 mio kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Kontakt Mig og min plejefamilie

Ph.d.
Projektleder for Mig og Min Plejefamilie
Uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole
Institut for Socialrådgiveruddannelse
Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet

23 73 33 13
cbrj@kp.dk
Kronprinsse Sofies vej 35, 2000 Frederiksberg

Lektor, ph.d.
Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
KP – Institut for Socialrådgiveruddannelse
Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet

24296488
soda@kp.dk

Systematisk måling af plejebørns læring og trivsel

I projektet har kommuner, plejefamilier og forskere udvalgt og tilpasset redskaber, der kan bruges til at følge børnenes trivsel og læring løbende. I dag følger familieplejekonsulenter og sagsbehandlere børnenes trivsel og læring, men i dette projekt lægges vurderingen af, hvor godt det egentlig går, også ud til plejefamilierne, barnets primære lærer eller pædagog, og barnet selv, hvis det er gammelt nok. Gennem systematiske nedslag og målinger får de voksne som er sammen med barnet i dagligdagen en mulighed for at sammenligne plejebarnets trivsel og læring med andre børn på samme alderstrin.
”De voksne, som er tæt på børnene, har jo som regel en ret god fornemmelse for hvordan det går, men nogle af dem vænner sig måske over tid til mistrivsel og et lavt indlæringsniveau. De bliver fartblinde så at sige. Med projektets værktøjer får de et speedometer at styre efter,” forklarer Charlotte Bredahl Jacobsen, som er projektleder i NUBU.

Ideen er at de systematiske trivsels- og læringsmålinger kan initiere nogle mere fokuserede dialoger mellem plejefamilier og familieplejekonsulenter omkring, hvad barnet har af støttebehov, og hvor der skal gøres en ekstra indsats.

Bedre trivsel – bedre liv

Projektets formål er på kort sigt at forbedre anbragte børn og unges trivsel og læring. På lang sigt styrker det børnenes muligheder for at mestre deres liv, så de uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og undgår sociale problemer.

Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel –  blev skudt i gang i efteråret 2017 og løber over fire år. I august 2020 blev afprøvningen af indsatsen skudt i gang i projektets otte deltagende kommuner. I april 2022 blev afprøvningsperioden afsluttet og på nuværende tidspunkt sidder projektgruppen og arbejder på at analysere data og klargøre de sidste resultater.

Som en del af projektet er der udviklet guides til børnesamtaler, samtaler med plejefamilier samt til vurdering af besvarelser af OBS-I og SDQ.

Resultaterne præsenteres d. 25. oktober 2022

Projektet afholder en afsluttende konference, hvor resultater fra projektets afprøvninger vil blive præsenteret.

Læs mere og se hele programmet her

Tilmeld dig her 

Børns perspektiv på sagsbehandlingen

I projekt Mig og Min Plejefamilie har børn anbragt i pleje i alderen 10-13 år deltaget i en række børnepaneler. Formålet har været at inddrage deres stemmer og meninger, om hvordan det er at være barn i pleje og på baggrund heraf lave nogle produkter sammen. Børnene fortæller om det at have en sagsbehandler. Børn i pleje møder oftest deres sagsbehandler, når de skal have en børnesamtale som led i sagsbehandlerens tilsynsbesøg. Denne børnesamtale fylder meget hos børnene, hvorfor flere af produkterne også omhandler denne samtale.

I et børnepanel mødes 4-6 børn hen over tre lørdage eller søndage. I børnepanelerne lægges der op til at benytte kreative metoder og forskellige håndværk til at udtrykke børns positioner. Ligesom andre undersøgelser viser, så udtrykte børnene i vores børnepaneler en glæde ved at møde andre børn, der oplevede de samme slags udfordringer i livet.

Børnene fra vores børnepaneler har i samarbejde med os udviklet fem forskellige produkter, som omhandler deres møde med sagsbehandlere:

Vi håber, at produkterne kan bruges i undervisning af socialrådgiverstuderende, til refleksion og dialog hos socialrådgivere, som er optaget af at udvikle bedre børnesamtaler og til forskning i, hvordan børn i pleje oplever sagsbehandlingen.