Gå til indhold
Søg

Sammen om trivsel og læring

Nye redskaber i socialt arbejde med anbragte børn

Vi er i Mig og Min Plejefamilie (MOMP) rigtig stolte af vores resultater. Vores afprøvning i 8 kommuner har vist, at ambitionen om at udvikle nogle enkle redskaber til at følge og forbedre anbragte børns trivsel og læring er lykkedes. Det præsenterede vi på konferencen Sammen om trivsel og læring, der blev afholdt den 25. oktober 2022.

Her på siden kan I se videoer af oplæggene fra konferencen.

MOMP-modellen

Se velkomsten, hvor Ditte Ehrenreich, forskningschef i TrygFonden, fortæller, hvorfor fonden har støttet MOMP og synes, at  forskningsresultaterne er vigtige for arbejdet med børn anbragt i pleje.

Desuden præsenterer Charlotte Bredahl Jacobsen, forskningsleder ved Københavns Professionshøjskole, projektets model og overordnede konklusion.

En del børn i plejefamilier oplever udfordringer med det faglige i skolen. Plejeforældre har testet MOMP’s læringsindsats, hvor de i 16 uger har spillet særlige læringspil derhjemme med fokus på dansk, matematik og sociale færdigheder. Hvordan klædes plejeforældrene på til denne opgave? Hvordan fungerer indsatsen i praksis? Og hvem får størst udbytte af denne læringsindsats?

Nina Madsen Sjö, børnepsykolog og forsker i MOMP, fortæller om læringsindsatsen.

Det korte svar er ja, men der er forhindringer, der skal overkommes, inden screeningsmålinger bliver en succes. Hvad vil du måle? Hvad vil du spørge ind til og hvordan? Hvordan vil du vurdere resultatet af målingen?

Siddhartha Baviskar, der er lektor ved Københavns Professionshøjskole forklarer, hvad man skal tage højde for, når man vil bruge målinger som screeningsredskaber i socialt arbejde.

Når et barn anbringes i pleje, deler barnets forældre, plejeforældre og kommunen forældreansvaret. MOMP har testet, hvad screeningsredskaber betyder for dialogen mellem kommune og plejeforældre. Hvad er plejeforældrenes erfaringer med denne form screening? Og hvad fører målingerne til?

Sofie Danneskiold-Samsøe, lektor ved Københavns Professionshøjskole, fortæller om det delte forældreskab og plejeforældrenes erfaringer med MOMP.

Hvordan kan man arbejde med projektets redskaber i en kommunal hverdag? Hvad skal der til for at arbejde meningsfuldt med spørgeskemaerne, og hvilke udfordringer skal kommuner tage højde for, når redskaberne skal implementeres?

Charlotte Bredahl Jacobsen, der forskningsleder ved Københavns Professionshøjskole fortæller om, hvordan redskaberne bedst implementeres i kommunernes sociale arbejde.

Anbragte børn og unges trivsel og mentale helbred skal følges, så de kan tilbydes de rette indsatser i rette tid. Men hvordan gør man det? Her gennemgåes, hvilke vanskeligheder der er almindelige for børn udsat for omsorgssvigt og mishandling. Hvad har anbragte børn og unge oplevet? Og hvordan kan vi bruge forskellige screeningsredskaber til at få viden om disse oplevelser og om barnets trivsel?

Stine Lehmann, førsteamanuensis ved Psykologisk Fakultet på Universitetet i Bergen, giver en overflyvning af hendes forskning. Dette oplæg er på norsk.