Gå til indhold
Søg

Produkter fra børnepaneler

Børns perspektiv på sagsbehandlingen

I projekt Mig og Min Plejefamilie har børn anbragt i pleje i alderen 10-13 år deltaget i en række børnepaneler. Formålet har været at inddrage deres stemmer og meninger, om hvordan det er at være barn i pleje og på baggrund heraf lave nogle produkter sammen. Børnene fortæller om det at have en sagsbehandler. Børn i pleje møder oftest deres sagsbehandler, når de skal have en børnesamtale som led i sagsbehandlerens tilsynsbesøg. Denne børnesamtale fylder meget hos børnene, hvorfor flere af produkterne også omhandler denne samtale.

I et børnepanel mødes 4-6 børn hen over tre lørdage eller søndage. I børnepanelerne lægges der op til at benytte kreative metoder og forskellige håndværk til at udtrykke børns positioner. Ligesom andre undersøgelser viser, så udtrykte børnene i vores børnepaneler en glæde ved at møde andre børn, der oplevede de samme slags udfordringer i livet.

Børnene fra vores børnepaneler har i samarbejde med os udviklet seks forskellige produkter, som omhandler deres møde med sagsbehandlere:

Filmene om den gode og dårlige samtale findes her i en engelsk version:

Filmene om børnepanelser og børns ret til privatliv findes her i en engelsk version:

Vi håber, at produkterne kan bruges i undervisning af socialrådgiverstuderende, til refleksion og dialog hos socialrådgivere, som er optaget af at udvikle bedre børnesamtaler og til forskning i, hvordan børn i pleje oplever sagsbehandlingen.