Gå til indhold
Søg
Drawing by Timo Kuilder: NUBU works with extraordinary children and youth in vulnerable situations, from the years 0-20. These sketches portray several themes in a more abstract and poetic way.

På tværs

Det tværprofessionelle og -sektorielle samarbejde i danske kommuner

På tværs undersøger hvordan velfærdsprofessionelle i landets kommuner samarbejder om børn i mistrivsel i alderen 0-16 år. Formålet med projektet er at afdække eksisterende praksis med tværprofessionelt og -sektorielt samarbejde. Projektet er igangsat og støttet af Fremfærd Børn med 2 mio. kr.

Kontakt På tværs

Ph.d.

Forskningsleder for Forskning og Udvikling, Pædagoguddannelsen

Københavns Professionshøjskole

 

51 63 27 70

jhha@kp.dk

 

Undersøgelsen består af

  • En afdækning af eksisterende organisering af det tværprofessionelle samarbejde inden for og på tværs af sektorer i alle kommuner
  • Analyse i et mindre antal repræsentative kommuner af organisering, struktur og erfaringer
  • Indkredsning af begrebet mistrivsel i forhold til de fagprofessionelles oplevelse af, hvornår et barn eller en ung er i mistrivsel eller risiko for mistrivsel.

Professionelle oplever organiseringerne af det tværprofessionelle samarbejde på forskellig vis alt efter deres egne funktioner og den praksis, de indgår i samt de mål, de er ansat til at realisere. Projektet afdækker og analyserer derfor udvalgte professionelles oplevelser af og erfaringer med forskellige organiseringsformer for samarbejdet, herunder oplevelsen af tilgængelighed i forhold til at samarbejde med andre fagpersoner.

Dernæst er formålet at opnå viden om de forskellige professioners forståelse af mistrivsel og holdninger til og erfaringer med samarbejde i relation til mistrivsel, herunder hvornår og hvorfor et samarbejde iværksættes, samt hvad der samarbejdes om.

Endelig er formålet at få et indblik i de velfærdsprofessionelles oplevelse af og erfaring med kvaliteten af samarbejdet. I det tværprofessionelle samarbejde stilles de professionelle over for krav om dokumentation af problematikker, bekymringer, analyser og indsatser. Projektet skal skabe viden om, hvorvidt de velfærdsprofessionelle oplever, at denne type af information bidrager til at kvalificere samarbejdet.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem NUBU, Professionshøjskolen VIA, Professionshøjskolen Absalon og DPU/Aarhus Universitet. Projektperioden løber fra 1. februar 2020 og et år frem.

Fremfærd Børn støtter projektet 

Projektet er igangsat og støttet af Fremfærd Børn med 2 mio. kr. Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle velfærdssamfundets kerneopgaver. Fremfærd drives af Kommunernes Landsforening KL, Danmarks Lærerforening, BUPL, FOA og Dansk Psykolog Forening. 

Fremfærd Børn er et af samarbejdets fem ekspertområder og fokuserer på kerneopgaverne omkring børn og unge fx på daginstitutioner, folkeskoler og i klubber. Ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Mere info

Læs om projektet i artiklen Styrket samarbejde mellem fagprofessionelle skal hjælpe børn i mistrivsel på hjemmesiden Viden på Tværs.

For yderligere oplysninger om projektet På tværs kontakt projektleder Janne Hedegaard Hansen