Gå til indhold
Søg

Pilotprojektet Dagtilbudssporet

I overgangen fra dagtilbud til skole skal alle børn være medskabere i et fleksibelt deltagelsesrum

Pilotprojektet ”Dagtilbudssporet” fokuserer på børn som medskabere i overgangen mellem dagtilbud og skole i et fleksibelt deltagelsesrum. Projektet fungerede som et empirisk studie af pædagogisk rammesatte og eksperimenterende legeværksteder. Aktivitetsformen bestod af konstruktionslege, der blev rammesat og designet af aktivt deltagende pædagoger.

Legeværksteder på tværs af alder er med til at gøre børn til medskabere

Projektet havde til formål at udvikle og undersøge legeværkstedets potentiale som inkluderende aktivitetsform med plads til, at alle børn kan blive medskabere og legitime deltagere i overgangen. I legeværkstederne deltog kommende skolebørn, 3. klasses elever samt pædagoger.

Ud fra institutionelt etnografiske feltobservationer og fotografier fra legeværkstederne konkluderer de tre tilknyttede forskere, at legeværksteder kan fungere som fleksible deltagelsesrum i overgangen mellem dagtilbud og skole. I konstruktionslegene påtog 3. klasses eleverne sig den centrale rolle som igangsættere af ”som-om”-universerne, hvilket tillod dagtilbudsbørnene en tiltagende rolle som medskabere. Pædagogernes fornemmeste opgave var at etablere et overskueligt ”som-er”-univers og opmuntre til videreudviklingen af dette. Herefter kunne de inspirere og stilladsere legen efter behov. Legeværkstederne fungerer ud fra et klassisk antropologisk syn overordnet som konkret og symbolsk gaveudveksling. Projektet kan aktualisere overgangen fra dagtilbud til skole som en proces, hvor paratheden afhænger gensidigt af barnet, dagtilbuddet og skolen, der alle må indgå i legens gavefordeling.

Læs mere under fanen ”Om Projektet”