Gå til indhold
Søg

Virkningsfuld pædagogik

Med Charlotte Ringsmose. Professor ved Ålborg Universitet

Kvaliteten af læringsmiljøet i det enkelte dagtilbud har en stor betydning for, hvordan barnet klarer sig senere i livet både fagligt og socialt. Charlotte Ringsmose er forsker og hun har været optaget af at undersøge den pædagogiske praksis i dagtilbud, særligt i områder med mange sårbare og udsatte børn. Men hvad kendetegner egentlig dagtilbud, som lykkes med at skabe gode trivsels- og udviklingsmuligheder for børn? Det folder Charlotte ud i denne talk, som også illustrerer Charlottes erkendelser gennem et liv med forskning i samspillet mellem børns udvikling og læringsmiljøer.

Forskningsprojekt om virkningsfuld pædagogisk arbejde er finansieret af Fremfærd Børn. Forskningsprojektet er foruden Charlotte Ringsmose, udført af lektor Lone Svinth, Aarhus Universitet. Det omfatter forvaltningens, ledelsens og det pædagogiske personales indsats for at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde for børn i udsatte positioner i både daginstitution og dagpleje.