Gå til indhold
Søg

MOMP – konference 2022

En hel sal stod sammen om trivsel og læring

”Det korte svar er JA!”

Sådan lød det fra forsker Siddhartha Baviskar fra projektet Mig og Min Plejefamilie (MOMP), da han i sit oplæg på konferencen ’Sammen om trivsel og læring’ den 25. oktober 2022 lagde ud med spørgsmålet: ”Kan det lade sig gøre?”

Forældreskabet for børn anbragt i pleje deles mellem barnets forældre, kommune og plejeforældre. Derfor er det vigtigt, at alle arbejder sammen om at løfte barnets trivsel og læring. Foto: Emma Krakau Müller

I dette oplæg handlede det om at bruge systematiske målinger i socialt arbejde. Siddhartha Baviskar uddybede sit indledende ja og viste, hvad man skal tage højde for i brugen af målinger.

Konferencen i oktober 2022 præsenterede nye redskaber til socialt arbejde med anbragte børn, blandt andet screeningsredskaber og læringsspil.
Foto: Emma Krakau Müller

Mig og Min Plejefamilie har testet skemaerne SDQ og OBS-I som redskaber til at måle trivsel og læring hos plejebørn i otte testkommuner. Når systematiske målinger og standardiserede vurderinger er gennemtænkte og lykkes, kan de hjælpe de fagprofessionelle til at handle bedre.

Også mange af de deltagende plejeforældre har i projektet oplevet at brugen af spørgeskemaerne førte til, at der kom en bredere forståelse for barnets styrker og udfordringer – med flere perspektiver fra både plejefamilien selv og skolen. De oplevede, at målingerne synliggjorde eventuelle behov for indsatser. Det fortalte lektor Sofie Danneskiold-Samsøe om på konferencen.

Større lyst til at lære
En af de mulige indsatser er særligt rettet mod plejebørnenes læringshuller. MOMP har udviklet en indsats, hvor plejeforældrene skal spille særlige læringspil med børnene i 16 uger. Plejeforældrene får oplæring, råd og justering af indsatsen fra forskerne eller læringskonsulenter i kommunen undervejs. De familier, der har testet MOMPs læringsindsats, oplevede generelt en fremgang i blandt andet børnenes evne til at læse, koncentrere sig og vente på tur, men også en generel større lyst til lære. Forsker og børnepsykolog Nina Madsen Sjö fra MOMP fortalte i sit oplæg om læringsindsatsen.

Der var mulighed for at prøve nogle af de læringsspil, som indgår i MOMP’s læringsindsats.
Foto: Emma Krakau Müller

Desuden kunne deltagerne selv få læringsspillene i hænderne og prøve nogle af dem på en af konferencens workshops efter frokostpausen.

Børnenes stemme

De øvrige workshops bød blandt andet på indsigter fra projektets børnepaneler, hvor en række børn anbragt i pleje har fortalt forskerne, hvad de selv ønsker sig og lægger vægt på. Det er der kommet en række film og andre materialer ud af. Dem kunne konferencedeltagerne se på en workshop, hvor de også kunne dyste i en quiz lavet af børnepanelet. Hvem ved mest om, hvad børn anbragt i pleje vil i mødet med deres sagsbehandler?

Deltagerne kunne også besøge MOMPs materialebod og få en snak med nogle af projektets forskere. Desuden præsenterede BørnUngeLivPLUS på en workshop den IT-portal, hvor spørgeskemaerne er tilgængelige for landets kommuner.

Mange veje – fælles mål

Dagen bød også på inspiration udefra. MOMP havde inviteret den norske børneforsker Stine Lehmann fra Bergen Universitet til at holde oplæg.

Mig og Min Plejefamilie giver også ordet til en række børn anbragt i pleje. Hvordan vil de helst inddrages i deres egen sag? Og hvordan og hvornår? Projektets bog om børnesamtaler kan downloades her: https://bit.ly/3uvMrNj
Foto: Emma Krakau Müller

Stine Lehmann har blandt andet forsket i anbringelser og brugen af SDQ-skemaer. Alt for mange anbragte børn mistrives og har psykiske udfordringer, og Stine Lehmann gjorde det klart, at vi er nødt til at finde måder at opfange og reagere på den mistrivsel. Måleredskaber kan være et skridt på vejen.

Et af de steder, hvor de også har arbejdet anderledes med anbragte børns læringsudfordringer, er Aabenraa Kommune. De har været en af de tre kommuner, som har været med i Socialstyrelsens projekt, hvor de sammen har udviklet en indsatsmodel med fokus på anbragte børns trivsel og læring.

To projektledere fra Socialstyrelsen fortalte om modellen og et engageret team af leder, læringsvejleder, læringskoordinatorer og en PPR-psykolog fra en skole i Aabenraa fortalte om, hvordan de i praksis har arbejdet med modellen – fra afdækning af barnets udfordringer med bl.a. SDQ-skemaer og andre måleredskaber over koordinerende møder mellem skole, anbringelsessted og kommune til at barnet selv har været med til at formulere den drøm eller det mål, som indsatsen bygges op omkring. En intensiv og krævende proces, lød det fra teamet fra Aabenraa. De så til gengæld, at børnene flytter sig fagligt og trives bedre.

Smøg ærmerne op

Konferencedeltagerne dystede i en quiz lavet af børnepanelerne i Mig og Min Plejefamilie. Hvad ved de voksne egentligt om, hvad børnene tænker?
Foto: Emma Krakau Müller

Det går også igen i MOMP. Det lange seje træk er vigtigt, når man vil løfte trivsel og læring for børn, der er anbragt. Forskningsleder Charlotte Bredahl Jacobsen fra Københavns Professionshøjskole holdt oplæg om, hvordan kommuner kan sikre en organisering af arbejdet med MOMP-modellen, hvor målingerne foretages systematisk og jævnligt og bliver brugt løbende af familieplejekonsulenter og sagsbehandlere. Det kan nemlig godt være udfordrende i familieafdeling, som også er præget af akutsager.

De første fem år af Mig og Min Plejefamilie-projektet lakker mod enden. Men også MOMP-forskerne beholder arbejdshandskerne på. Projektets resultater og metoder skal udbredes, og forskerne vil fremover afprøve nye aspekter og effekter af MOMP-metoderne. De er glade for den videre inspiration, konferencen bød på fra både Norge, Aabenraa og Socialstyrelsen samt fra de mange engagerede konferencedeltagere.

Få viden og inspiration

Der var stor interesse og spørgelyst fra en sal med mange forskellige faggrupper og perspektiver til stede.
Foto: Emma Krakau Müller

Dagen som startede med det korte svar ja, var i det hele taget præget af god stemning og ja-hatte fra både oplægsholdere og konferencedeltagere. Der var gode dialoger og stor spørgelyst fra både kommunale familieafdelinger, forskningsinstitutioner, plejefamilier, skoler, NGO’er og fonde. Alle vil gerne stå sammen om at forbedre trivsel og læring for børn og unge, der er anbragt. Der er forskellige måder at gøre det. Forskellige veje til at opnå det.

Mange deltagere gav også udtryk for at gå hjem med ny viden og inspiration – og jer som ikke var med på dagen, kan se oplæggene på video her:

Sammen om trivsel og læring: Nye redskaber i socialt arbejde med anbragte børn