Gå til indhold
Søg

Netværksmøde i Grønland

Fra d. 22. til 27. august – altså netop i disse dage - har partnerskabet om Rigsfællesskabsforskning sat hinanden stævne på Perorsaanermik Ilinniarfik, Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.

Tekst: Anita Johansen
Billeder: Fotografier af Lene Mosegaard Søbjerg

Formålet med netværksmødet er at sætte fokus på, hvad vi alle kan lære af Grønland og Færøerne. Hvordan kan alle tre lande i rigsfællesskabet øge antallet og kvaliteten af slægts- og netværksanbringelser til gavn for børn og familier?  

Forskerne er samlet

NUBU deltager som en del af partnerskabet i samarbejdet om at undersøge anbringelser i slægt og netværk i Danmark, Grønland og Færøerne samt bidrager til koordinering af netværksmøderne. Partnerskabet er et samarbejde mellem UC SYD, VIA University College, SPS/ Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, Ilisimatusarfik/ Grønlands Universitet og Fróðskaparsetur Føroya/ Færøernes Universitet.  

Projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor alle skal lære af erfaringerne fra Færøerne og Grønland, som har flere anbringelser i slægt- og netværk. Både international og national forskning har gennem de sidste 20 år vist, at børn, der anbringes i slægt og netværk, klarer sig bedre, end børn anbragt på institutioner og i professionelle plejefamilier.  Børnene har færre mentale og adfærdsmæssige problemer, højere trivsel og en afgørende tæt kontakt med deres familie. I det tværnordiske samarbejde bidrager alle parter med ekspertise og viden til projektet mhp. at styrke kvaliteten i anbringelser til gavn for børn og unge. Forskerne har et ønske om at blive klogere på dét, der har betydning for, at et ophold hos slægt og netværk giver børnene tryghed og udvikling og klogere på, hvordan private og professionelle håndterer og arbejder med børn og unge, der ikke kan opholde sig hjemme i en kortere eller længere periode af deres barndom.   

Udsigt over fjorden

Projektet skal på sigt gavne pædagoger, socialrådgivere, lærere, sygeplejersker samt deres ledere, institutioner, forvaltninger, kommuner og staten i alle tre lande, og vil suppleret give øget viden om både os selv og de andre. 

Se endvidere detaljeret beskrivelse af forsknings- og udviklingsprojektet her samt forskerne bag.  

 

Nordplus har bevilget midlerne til netværksmødet om det spændende samarbejde og NAPA, Nordens Institut i Grønland, har bevilget 250.000 kr. fra Arktisk Samarbejdsprogram til det første af tre planlagte projektår. I det første år sigter projektet mod at udvide den eksisterende basisviden om børn og unge, der opholder sig uden for hjemmet i Grønland, Færøerne og Danmark. Da data og viden pt. er mest sparsom på Grønland og Færøerne, fokuserer projektet det første år på at indsamle viden om omfang og indhold af ophold uden for hjemmet på Grønland og Færøerne. Dataindsamlingen vil være todelt. Der vil dels foregå et litteraturstudie, en kvantitativ indsamling af data og dels en mere kvalitativ indsamling.  

Projektet forankres på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet i Nuuk. 

Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat

Netværksmødet i Ilulissat forløber over tre spændende dage, som udover en fælles fordybelse i projektet og den nærmere planlægning, også indeholder besøg på blandt andet det kommunale Familiecenter og Børnehjemmet. 

Teams-møder kan noget på langdistance og under Coronapandemien, men de sættes nu på standby, så projektfællesskabet kan udfolde sig i den virkelige verden. Og hvilken verden. I Ilulissat er der højt til loftet, naturen er magisk og luften er frisk! Motivationen er i top til samarbejdet på netværksdagene, og mon ikke der bliver tid til en vandretur i fjeldet eller en ”grønlændervending” på fjorden.