Gå til indhold
Søg

NUBU ÅRSMØDE 2022

Der var ekstra fokus på udsathed, da NUBU’s årsmøde løb af stablen på UC SYD i Kolding. Dagen bød på spændende oplæg, præsentation af ny forskning, relevante spørgsmål og et debatoplæg.

Styregruppeformand Poul Skov Dahl indledte dagen med at fremhæve, at udsathed ikke er en permanent position. Derimod kan og skal forskning virke til det bedre for alle implicerede, hvorfor han opmuntrede til at tale, udvikle, tænke og arbejde særligt til årsmødet og helt generelt.

Derefter uddybede centerchef Lene Mosegaard Søbjerg grundlaget for forskningen, det tværfaglige samarbejde og formidlingen af den med særlig fokus på, hvad ”udsathed” er, og hvem de ”udsatte” er. Læs mere i hendes aktuelle artikel på Forskerzonen.dk. Dermed var grundlaget for dagen tegnet op centreret om kernetemaerne for NUBU:

  • Børn og unges egne perspektiver
  • Fællesskaber og deltagelse: børn skal ikke føle sig udsat
  • De vældfærdsprofessionelle

Med oplæg fra docent Thomas Engsig fra UCN blev der lagt fokus på En mission om udsathed, hvilket betyder, at forskning skal udvikles med et formål og en vision om forandringer i praksis, samskabelse mellem forskellige domæner og med en tydelig opfordring til, hvordan forskningen bliver formidlet brugbart ud i virkeligheden.

En video med generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen satte derefter fokus på, hvorfor vi skal fokusere på sammen at løse udfordringer for børn og unge i udsathed – og her igen med fokus på, at børn og unge inddrages aktivt.

Løbende fik deltagerne mulighed for at dele deres holdninger, forslag og oplevelser ved bordene, og selvom tiden var i trygge hænder, var et gentagende (luksus)-problem for ordstyrer Morten Christensen at få ro i salen og udvælge de få, der fik mulighed for at stille et spørgsmål. Dialogen og diskussionen gik nemlig lystigt ved bordene, og det var tydeligt, at børn og unges vilkår og udsatte positioner er et hjertebarn for de deltagende.

Dette mønster fortsatte efter en kort pause, hvor ny og igangværende forskning fra NUBU blev præsenteret. Docent og forskningsleder Ida Schwartz fra UCL placerede inklusion centralt i dagens program. Hun fremhævede vigtigheden af, at vi får en fælles forståelse af inklusion i forskning og professionel praksis. Hun argumenterede for, at for at dette bliver en realitet, må vi aktivt forbinde det særlige med det normale i læringsfællesskaber. Derudover fremhævede hun, at fællesskabet og den enkelte ikke kan adskilles, og at inklusion er for alle, hvilket fordres af et mangfoldigt læringsmiljø og mulighed for medskabelse. Alle disse spændende og aktuelle metaaspekter, der udfordrer tidligere forskning ved at se på både-og i forhold til fællesskabet og den enkelte, kan du læse meget mere om her.

Dette førte til en efterfølgende dialog ved bordene, inden ordet blev givet videre til forskningsleder Charlotte Bredahl fra Københavns Professionshøjskole. Hun præsenterede de foreløbige resultater fra projektet ’Mig & Min Plejefamilie’, der udvikler redskaber til at øge trivsel blandt anbragte børn i et samspil mellem plejefamilie, forvaltninger og forældre. Projektet har udviklet en konkret temperaturmåling på børnenes læring og trivsel i form af spørgeskemaer, der muliggør den gode dialog om og med anbragte børn og alle de voksne, der har forældreansvaret. De endelige resultater præsenteres i oktober på konferencen Sammen om trivsel og læring – nye redskaber i socialt arbejde med anbragte børn. Du kan læse mere her og tilmelde dig konferencen: Mig og min plejefamilie – NUBU

Årsmødet blev afsluttet med en paneldebat, der endnu en gang understregede det brændende engagement, som de involverede har for børn og unge i udsatte positioner.

Deltagerne debatterede: Hvordan udvikler vi fælles missioner og viden til gavn for børn og unge i udsathed? 

Debatten berørte utrolig mange aspekter i det komplekse område, hvor deltagerne bl.a. berørte den overordnede vigtighed af viden og forskning. De diskuterede, hvordan folketingspolitikerne bedst informeres, hvordan børn og unge føler sig værdifulde i skolen, samt hvor store krav og håb de professionelle må have til børn og unge i udsatte positioner. De supplerede debatten med perspektiver på, hvor kompleks forbindelsen mellem forskning og praksis kan være, og de problematiserede, at kompleksiteten ikke må blive en undskyldning, man gemmer sig bag, da børn og unge kun får det værre og værre.

Deltagere i paneldebatten

  • Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg Kommune og formand for KL’s Socialudvalg
  • Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik, Skole og Forskning, UC SYD
  • Tina Wahl, socialdirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Anders Hede, forskningschef, TrygFonden
  • Lene Mosegaard Søbjerg, centerchef, NUBU

 

De mange forskellige aspekter pegede dog alle i en retning: At vi inden for de juridiske, økonomiske og sociale rammer skal (turde) gøre noget.

Paneldebatten kom vidt omkring og gav gode perspektiver og overvejelser, som deltagerne kunne tage med videre til tapasreceptionen eller med hjem til hver deres arbejdsplads, da NUBU netop er båret af tværfagligt arbejde og formidling til de mange professionelle. Dagen understregede, at NUBU ikke blot er forskning, men er relevant og aktuelt viden, der skal praktiseres til glæde og gavn for børn og unge i udsatte positioner.