Gå til indhold
Søg

NUBUs Forskningstræf 2023

NUBU byder velkommen til årets Forskningstræf d. 26. og 27. oktober på Kursus og Konferencecenter Severin i Middelfart. I år er temaet: Udsathed PÅ TVÆRS – af professioner, institutioner, kategorier og arenaer.

Drawing by Timo Kuilder: Self reflection, looking in, leaving your problems behind. Sketch portraying the theme in an abstract and poetic way.
Årets tema er Udsathed PÅ TVÆRS – af professioner, institutioner, kategorier og arenaer

OBS! Forskningstræffet har været afholdt.

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU) inviterer undervisere og forskere på landets professionshøjskoler til forskningstræf om udsathed blandt børn og unge set på tværs af professioner, institutioner, kategorier og arenaer.

Formålet med forskningstræffet er at dele ny viden fra professionshøjskolerne, som omhandler børn og unge i udsathed. Forskningstræffet afholdes over to dage med overnatning, så der er rig mulighed for at inspirere hinanden og danne netværk – både i engagerende intermezzoer med refleksioner på tværs, i plenum og under uformelle former.

Vi ønsker med temaets bredde at invitere til dialog på tværs af professioner, professionshøjskoler, vidensfelter og forskningstraditioner og byder tværfaglige såvel som monofaglige indlæg velkomne.

Baggrund for årets tema

Udsathed på tværs adresserer, at udsathed rækker ind i og udover personlige, sociale, pædagogiske, didaktiske og sundhedsmæssige forhold, som børn og unge står over for i deres hverdagsliv og i professionel praksis.

Samfundsmæssige forandringer, tendenser og forståelser sætter forhold, der producerer eller reproducerer udsathed, i bevægelse og skaber forandringer i betingelser for professionel praksis såvel monofagligt som tværfagligt. Spørgsmålet bliver således, hvilke udsathedsformer og implikationer, der produceres eller reproduceres i sociale, pædagogiske, didaktiske og sundhedsmæssige sammenhænge, og hvordan de væver sig ind i hinanden i professionel praksis. Endvidere bliver spørgsmålet, hvilke betydninger dette får for professionelles samarbejde på tværs, og hvilke forandringer tværgående forståelser kan gøre for at mindske udsathed.

Eksempler på mulige nedslag

Med træffets tema ønsker vi at favne de mange måder, snit og bevægelser, som krydser, skærer eller kobler sig på tværs af kategorier, institutioner, forskningsfelter, professioner mv., og der inviteres til såvel monofaglige, tværfaglige som forskningsmetodologiske nedslag.

Præsentationer kan fx fokusere på:

  • Tværprofessionelt samarbejde om og med børn og unge i potentiel eller aktuel udsathed – hvordan og hvilke forandringer kan det skabe?
  • Barnets lov på tværs af professioner og arenaer – eller andre eksempler på de betydninger lovgivning får for forståelser af praksis og det samarbejde, der muliggøres.
  • Mistrivsel – hvad tales der om, og hvordan forstås fænomenet i forhold til udsathed og på tværs af professioner?
  • Almenpædagogik, socialpædagogik og specialpædagogik – på tværs, hvordan kan det blive et fælles pædagogisk anliggende om og med børn og/eller unge i udsathed?
  • Børn i anbringelse – de møder professionerne på tværs, hvordan møder professionerne dem på tværs på nye måder?
  • På tværs af nationer – hvilke nye muligheder får vi øje på til forståelse af udsathed, og hvordan kan det skubbe til de danske forståelser?
  • Forskningsmetoder på tværs – hvordan skabes der nye måder at udforske i udsathed på, og hvilken betydning får det for forståelsen af udsathed?
  • At sætte sig bevidst på tværs – hvad kan vi lære af det?
  • Og meget andet…

Vi inviterer oplæg, som præsenterer igangværende eller nyligt afsluttede forskningsprojekter. Oplæggene kan på forskellig vis lægge vægt på teoretiske, empiriske, etiske og/eller metodiske pointer og diskussioner inden for temaet Udsathed PÅ TVÆRS – af professioner, institutioner, kategorier og arenaer.

Du/I kan deltage på træffet både som oplægsholder eller uden at holde oplæg. Ønsker du/I at præsentere et forskningsprojekt, bedes du/I sende et abstract på max 350 ord til nubu-center@ucsyd.dk senest den 19. juni 2023.

Abstracts skal anvende Skabelon abstracts NUBU forskningstræf 2023
Tilbagemelding på abstract kan forventes primo juli 2023.

Abstracts skal redegøre for forskningsprojektets relevans for call’et, forskningsspørgsmål, teoretiske grundlag, metodiske tilgang, (foreløbige) fund samt relevans for professionshøjskolernes uddannelser og/eller (tvær)professionelle praksis. Angiv desuden i abstractet, om du/I ønsker at præsentere i form af et oplæg, symposium (hvor flere projekter eller perspektiver præsenteres), workshop (med en højere grad af deltagerinvolvering) eller poster. Vi byder traditionelle konferenceoplæg såvel som mere kreative fremstillingsformer velkomne. De praktiske detaljer omkring præsentationerne aftales med de udvalgte oplægsholdere. Konferencen tilrettelægges med aktive pauser som mødested for at skabe ny viden og trække tråde på tværs af det, vi plejer.

Det endelige program samt Book of Abstracts kan nu hentes, se nedenfor.

Ønsker du at hente call’et ned til eventuel udprint, findes det her som PDF: Call for Abstracts

 

Her kan du se nogle af præsentationerne fra forskningstræffet 2023

 

Program og Book of Abstracts for forskningstræf 2023

Det spændende program, samt Book of Abstracts kan hentes her