Gå til indhold
Søg

Ny ledelse trækker i arbejdstøjet

Velkommen til NUBUs nye centerledelse, som nu er tiltrådt og består af et ledelsesteam på tværs af professionshøjskolerne med forskerne Lotte Junker Harbo, Tilde Mardahl-Hansen og Bo Morthorst Rasmussen.

Ny ledelse tiltrådt i NUBU

I starten af maj tiltrådte professionshøjskolernes rektorkollegie styregruppens indstilling om, at ledelsesteamet i NUBU nu udgøres af Tilde Mardahl-Hansen fra UC Lillebælt, Bo Morthorst Rasmussen fra UC SYD og Lotte Junker Harbo fra VIA. De tre er ansat med det formål at fremme, understøtte og koordinere forskning i udsathed blandt børn og unge i og på tværs af de seks professionshøjskoler i tæt samarbejde med NUBUs forskergruppe, med sekretariatet og med styregruppen.

Formålet med at etablere et ledelsesteam på tværs af professionshøjskolerne er at understøtte den forankring af NUBU i sektorens forskellige forskningsmiljøer som også NUBUS tværgående forskergruppe arbejder for. De er derfor fortsat ansat på deres respektive professionshøjskoler samtidig med at de fungerer ind i NUBUs ledelsesteam.

Lotte Junker Harbo repræsenterer NUBU i forskellige eksterne sammenhænge. Lotte er ansat i VIA’s Efter- og Videreuddannelse på det sociale område og forsker i mødet mellem socialpædagogik og unge i udsathed, særligt i de situationer, hvor de unge ender med at afvise de socialpædagogiske tiltag. Her er fokus på såvel unges som fagpersoners perspektiver på disse situationer og forskningen er på den måde et kvalitativt bidrag ind i den mere kvantitativt orienterede forskningslitteratur i relation til temaet non-take-up, altså situationer hvor mennesker der er berettiget til social hjælp ikke modtager eller deltager i den. Læs mere her

 

Tilde Mardahl-Hansen, ph.d., docent, UCL, forsker i professionsfaglighed i relation til udvikling af inkluderende fællesskaber. Særligt med et fokus på, hvordan professionelle kan udvikle nye handlemuligheder i fastlåste problemsituationer, hvor børn er eller kan være i risiko for at blive marginaliseret og udskilt. Det betyder en særlig opmærksomhed på begreber om og forståelser af situeret faglighed i pædagogisk arbejde. Læs mere her.

 

Bo Morthorst Rasmussen, ph.d., docent og leder af forskningsprogrammet Socialt arbejde, Forvaltning og Kommunikation ved UC SYD. Bo Har de sidste 25 år forsket på børn, unge og familieområdet bl.a. samarbejde på tværs fx i børn og ungesager, helhedsorienteret indsats og handleplaner, inddragelse af børn, forældre, familie og netværk og anbringelse af børn og unge bl.a. med fokus på børnenes samvær og  slægts- og netværksanbringelser. Læs mere her.

I den næste tid er opgaven i NUBU at fortsætte alle de gode ting der er i gang og så at projektliggøre de 15 mio., som er bevilliget NUBU til forskning ind i udsathed i relation til anbringelser. Det arbejde kan følges her på siden og på LinkedIn.