Gå til indhold
Søg

Årsmøde 2022

NUBU Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge inviterer til årsmøde 2022 med overskriften: Sammen om at løse udfordringer for børn og unge i udsathed

Mandag d. 30. Maj 2022 kl. 13.00 – 16.00
UC SYD – Campus Kolding, Foredragssalen S11, Dyrehavevej 116, 6000 Kolding

Nogle samfundsmæssige udfordringer er så komplekse og omfangsrige, at vi må danne stærke
partnerskaber for at løse dem. En sådan samfundsudfordring er børn og unge i udsathed. På
trods af Danmarks velstand har alle børn og unge ikke samme livsmuligheder. Vi ved en del
om, hvilke børn og unge der bliver hægtet af, men vi ved endnu for lidt om, hvordan vi
hjælper dem. NUBU vil med dette årsmøde tage initiativ til, at vi kan imødegå denne
udfordring sammen.
Udsathed blandt børn og unge knytter sig til sammensatte problemer som økonomisk ulighed,
diskrimination, ulighed i uddannelse og sundhed, konflikter samt undertrykkelse og
marginalisering, og adresserer dermed mange af de samfundsproblemer, som FN’s verdensmål
peger ind i. For at gøre en forskel er det afgørende, at mange parter samarbejder om at
udvikle den nødvendige viden om udsathed blandt børn og unge, og i fællesskab udpeger
muligheder for forandring for det enkelte barn, den enkelte professionelle, kommuner,
uddannelsesinstitutioner og beslutningstagere.
NUBU’s mission er at skabe samarbejde på tværs af forskning, forvaltning og uddannelse om
at mindske barrierer for deltagelse i samfundsinstitutioner og at udvikle muligheder for, at alle
børn og unge kan skabe sig et godt liv. På årsmødet får du mulighed for at høre den nyeste
forskning fra NUBU og for at bidrage til en diskussion om, hvordan vi sammen kan gøre en
forskel.

Årsmødet er åbent for alle, der arbejder for og med børn og unge i udsathed – forskere,
undervisere, praktikere, ledere, beslutningstagere og frivillige.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig på nubu-center@ucsyd.dk eller NUBU
Årsmøde 2022 (nemtilmeld.dk/) senest den 16. maj 2022.

Program
Fra 12.30:Registrering og udlevering af navneskilte
13.00: Velkomst ved NUBUs styregruppeformand, Poul Skov Dahl, UCL
13.05: Introduktion til NUBU, centerchef Lene Mosegaard Søbjerg, NUBU
13.20: En mission om udsathed, docent Thomas Engsig, UCN
13.40:Input fra Red Barnet
Kort pause
14.00:Hvad viser NUBUs forskning om udsathed blandt børn og unge?

Korte oplæg efterfulgt af dialog ved bordene.

 • Hvordan får vi fælles forståelse af inklusion i forskning og professionel praksis?
  ved docent og forskningsleder Ida Schwartz, UCL
 • Anbragte børn mellem plejefamilie, forvaltninger og forældre. Betragtninger om udsathed fra projektet ’Mig & Min Plejefamilie’.
  ved forskningsleder Charlotte Bredahl, Københavns Professionshøjskole

15.00: Pause
15.15: Paneldebat: Hvordan udvikler vi fælles missioner og viden til gavn for børn og unge i udsathed?

 • Ulrik Wilbek, borgmester Viborg Kommune og formand for KL’s Socialudvalg
 • Morten Kallestrup, direktør for Pædagogik, Skole og Forskning, UC SYD
 • Tina Wahl, socialdirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Anders Hede, forskningschef, TrygFonden
 • Lene Mosegaard Søbjerg, centerchef, NUBU
  • Ordstyrer: Morten Christensen, Udviklingsbureauet BETA

16.00                Reception – bliv hængende og nyd lidt tapas