Gå til indhold
Søg

Forskning i udsatte børn og unge flytter fagligt miljø

Den nationale stemme for udsatte børn, unge og deres forældre bliver endnu stærkere, når sekretariatet for Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge flytter til UC SYD fra årsskiftet.

Fra 1. januar 2022 flytter sekretariatet i NUBU – Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge – til UC SYD.

Udflytningen er et udtryk for, at de danske professionshøjskoler gerne vil bidrage til at sprede viden og uddannelser ud til hele Danmark.

– Med flytningen af NUBU viser de danske professionshøjskoler et stærkt engagement i at sikre, at forskning og viden ikke kun foregå i de store byer, fortæller Poul Skov Dahl, direktør for UCL Kompetence- og Organisationsudvikling og formand for NUBU’s styregruppe.

Konkret forskning og viden til praksis og studerende

NUBUs mål er at skabe muligheder for, at alle mennesker kan skabe sammenhæng i deres liv, opleve tilhør og udvikle livsmuligheder.

NUBU tager afsæt i forskning, som socialrådgivere, lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle kan bruge i deres arbejde og samarbejde om udsatte børn og unge.

Forskning i tæt samspil med praksis er nødvendig for at give de bedst mulige vilkår for, at de fagprofessionelle, der er omkring udsatte børn og unge, kan iværksætte indsatser, der reelt gør en forskel i børnenes liv.

– Med den nye aftale om Børnene først er det vigtigt også at prioritere praksisnær forskning. Det gør professionshøjskolerne i fællesskab i NUBU. Derfor er jeg meget optaget af, at vi har et fortsat stærkt NUBU, og at vi kan danne en rigtig god ramme for NUBUs sekretariat i UC SYD, fortæller Lene Mosegaard Søbjerg, forskningschef i UC SYD og medlem af NUBUs styregruppe.

UC SYD byder NUBU hjertelig velkommen

Beslutningen om flytningen af NUBUs sekretariat til UC SYD er taget af professionshøjskolernes rektorkollegie. Og på UC SYD glæder kollegaerne sig til at tage godt imod de nye kollegaer i det nye år.

– NUBU’s forskning bidrager til et stærk samspil med forskningsmiljøerne på alle landets professionshøjskoler. På UC SYD vil NUBU finde faglige miljøer på socialområdet, indenfor dagtilbud og skole og på sundhedsområdet, og min forventning er, at både UC SYD og NUBU vil opleve en stor synergieffekt i vores fælles forskning, når vi fysisk kommer tættere på hinanden, fortæller Lene Mosegaard Søbjerg.

Fokus på det problem, barnet står i, frem for barnet som problemet

Alle professionshøjskoler deltager i og bidrager til NUBU med finansiering og forskerkompetencer. NUBUs mål er at skabe muligheder for, at alle mennesker kan skabe sammenhæng i deres liv, opleve tilhør og udvikle livsmuligheder. Det kalder på, at forskere ser problemerne i deres fulde sammenhæng, og ikke isoleret i børnene.

Derfor har NUBU ændret navn til Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge. Skiftet markerer et ønske om at styre blikket mod problemerne børnene står i frem for på barnet som problemet.

– Vi skal væk fra at sætte børn og unge i bås, når de har problemer. Som velfærdsprofessionelle og forskere kan vi og børnene samarbejde om at fastholde et fokus på de udfordringer, der skaber problemer. På den måde kan vi sammen finde frem til at undersøge, hvad der skal til for at mindske problemet, fortæller Rikke Brown, der er forsker i NUBU og ansat som lektor på pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen Absalon.

Om NUBU

NUBU – Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge er professionshøjskolernes samlende forskningsforum inden for området udsatte børn og unge.

NUBU gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisnære og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer. NUBU er dermed et nationalt kraftcenter for forskningsbaserede løsninger til gavn for udsatte børn og unge.

For yderligere oplysninger om NUBU og flytningen kontakt
Thomas Thyrring Engsig, tlf: 72690627, e-mail