Gå til indhold
Søg

Overdragelse af centerleder-posten

I forbindelse med flytning af NUBUs sekretariat fra Københavns Professionshøjskole til UC SYD tiltræder Lene Mosegaard Søbjerg som konstitueret centerleder for NUBU d. 1. september 2021.

NUBU siger i den forbindelse tusind tak til Charlotte Bredahl Jakobsen, der har varetaget rollen som centerleder det seneste halve år. Charlotte har ydet en rigtig stor indsats for NUBU i sin periode som centerleder og har blandt andet bidraget til planlægning af det årlige forskertræf og sikret en succesfuld lancering af NUBUs nye logo og hjemmeside. Hun har desuden lagt stor energi i at understøtte forskergruppe og sikre NUBUs fremdrift. Charlotte vender nu tilbage til rollen som projektleder på Mig og Min Plejefamilien (MOMP), så hun bliver heldigvis i tæt kontakt med NUBU.

Lene ser frem til at komme tættere på NUBU og glæder sig til samarbejdet på tværs af professionshøjskolesektoren: “Som leder af NUBU vil jeg arbejde på at styrke samarbejdet på tværs af professionshøjskolerne inden for forskningen i udsathed blandt børn og unge. Der er stort potentiale i sektoren, og jeg vil gerne bidrage til at sikre, at vi i fællesskab styrker indsatsen for de børn og unge, det handler om.”

Lene Mosegaard Søbjerg

I sin forskning har Lene især arbejdet med underretninger, og hvordan børn og unge udsat for overgreb mødes i det offentlige system. Hendes overordnede fokus er, hvordan vi som samfund hjælper de børn og unge, der har brug for støtte. Derudover har hun et stærkt fokus på inddragelse af børn og unge og de dilemmaer, der følger med inddragelse, da inddragelse kan være udfordrende for både fagprofessionelle og for børn og unge og deres familier. Det er Lenes grundsyn, at vi ikke kan fjerne alle dilemmaerne ved inddragelse, men vi kan og skal italesætte dem og gennem dialog gøre dem mere håndgribelige.