Gå til indhold
Søg

Om projektet

Denne side bliver opdateret løbende...

Metodeudvikling

Metodeudvikling – inklusion, deltagelse og co-teaching

Projekt Bevægende Idræt

I projektet Bevægende idræt arbejder vi lige nu med at udvikle de metoder, vi skal bruge i projektet. Der er nemlig udviklet forholdsvis få redskaber til at vurdere elever med særlige behovs (i dette projekt elever med eller under udredning for autisme, ADHD, angst og OCD) inklusion og deltagelse i idrætsfællesskabet i en almen skolekontekst. I projektet er vi optaget af om eleverne i projektperioden kommer til at opleve større deltagelse og inklusion, når deres idrætslærere og pædagoger tilrettelægger undervisningen ud fra principperne om CO-teaching.

Vi arbejder derfor med at videreudvikle bl.a. disse tre kvantitative metoder:

 

Spørgeskema – ’smileysystem’

Vi udarbejder et spørgeskema vha. et smileysystem til at indfange elevernes ’oplevelse af glæde for bevægelse” og ”inklusion’ i idrætsundervisningen. Udarbejdelsen af spørgeskemaet er udfordret af, at det skal kunne give mening for elever i 1. klasse, såvel som 9. klasse. Alle elever i projektet skal udfylde spørgeskemaet elektronisk ved start og efter afslutningen af forløbet for at se, om der sker nogle ændringer for børnene med særlige behov. Af etiske grunde bliver alle børn spurgt for at undgå stigmatisering, men også for at se om subgruppen af børn med særlige behov adskiller sig fra resten af elevgruppen. Spørgsmålene er inspireret af eksisterende forskning (Jin, Yun, Agiovlasitis 2018, Kendzierski , DeCarlo , 991) og er ved at blive pilottestet på et antal børn lige nu. Et eksempel er ”Jeg kan godt lide at være med i idrætstimerne”, men der er også spørgsmål som er operationaliseret med udgangspunkt i Farrells definition af inklusion (Farell, 2004). Her skal eleverne svare på en skala med 7 smileys fra ”meget uenig/sur og trist smiley” til ”meget enig/meget glad smiley” eller ”ved ikke”.

For nærmere information kontakt Julie Dalgaard Guldager, UC SYD, jdgu@ucsyd.dk

 

Elevdeltagelsesprofilsskema

For at kunne observere børn med særlige behovs deltagelses i idrætsundervisningen, har vi i projektet videreudviklet et ældre, systematisk inklusionsobservationsskema kaldet elevdeltagelsesprofiler (Ferguson & Tetler, 2011). Det væsentlige i denne metode er, at deltagelse ikke vurderes som en individuel handling, men skal ses i relation til konteksten og de øvrige elever i undervisningen. Elevdeltagelsesprofilerne vil blive udarbejdet både før og efter forløbet for at kunne vurdere om eleverne med særlige behov får en større tilknytning til og deltagelse i idrætsfællesskabet med CT som indsats.

For nærmere information kontakt Laura Emtoft, Absalon, lme@pha.dk

 

Co-teaching-observationsskema

I projektet er interventionen CT i idrætsundervisningen. Til at vurdere kvaliteten og omfanget af anvendelsen af CT i idrætsundervisningen, vil vi under forløbet bruge et CT-observationsskema med i alt 11 spørgsmål, samt mulighed for generelle observationer. Der tages afsæt i to CT-observationsguides udviklet af Murawski & Lochner, 2011. Disse er udarbejdet til boglige fag rettet mod en amerikansk kontekst, og derfor har vi tilpasset spørgsmålene og fokus så de passer til idrætsfaget i en dansk skolekontekst. Nu skal observationsskemaet pilottestes for at vurdere den praktiske egnethed.

For nærmere information kontakt Anette Bentholm, UCN, anb@ucn.dk

Du kan læse mere om dette projekt og de seks andre projekter, som Novo Nordisk støtter for at prioritere sundhed hos børn og unge i sårbare og udsatte positioner: Nyt projekt skal give børn med særlige behov flere gode oplevelser med idræt