Gå til indhold
Søg

Plejefamilier

Over halvdelen af anbragte børn i Danmark bor i plejefamilier. At være anbragt i en plejefamilie betyder, at man bor med plejeforældre og evt. plejesøskende og indgår som en del af familie.

Du kan her få et kort indblik i forskernes arbejde og fokusområder. Desuden kan du finde links til UC Viden og informationer om andet relevant materiale.

Hvis du vil søge i indholdet på denne side, får du de bedste resultater, hvis du åbner de enkelte informationer under de oplistede forskere.

Ph.d, Uddannelsesleder v Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Brugerinddragelse
 • Børneinddragelse
 • Skoletrivsel og skolefravær
 • Virtuelle undervisningsmuligheder for børn med stort skolefravær
 • Indsatser for de børn og unge, der har brug for hjælp fra sundhedsplejen, fra psykologer eller fra børne- og ungdomspsykiatrien.
 • Mig og Min Plejefamilie: Systematisk måling af plejebørns læring og trivsel
Ph.d. ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Mig og Min Plejefamilie: Systematisk måling af plejebørns læring og trivsel
 • Brugerinddragelse
 • Børneinddragelse
 • Produkter fra børnepaneler: Børns perspektiv på sagsbehandlingen
 • Socialt arbejde og sociale forhold
Ph.d., Københavns Professionshøjskole, Læreruddannelsen

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • Skoler, fag og institutioner
 • Børn og unge