Gå til indhold
Søg

Inkluderende undervisnings- og læringsmiljøer

At kunne betegne læringsmiljøer som inkluderende forudsætter, at børn og unge uanset læringsforudsætninger gives muligheder for deltagelse på lige fod med andre børn i det aktuelle læringsfællesskab.

For at sikre deltagelse er det nødvendigt, at tilrettelæggelsen af læringsmiljøet tager udgangspunkt i børn og unges forudsætninger for således at modvirke eksklusion og selveksklusion.

Leder for Pædagoguddannelsen Forskning og Udvikling, Københavns Professions Højskole

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Inklusion
 • Approaching Inclusion
 • Den inkluderende skole
 • Børn og unge i mistrivsel
Ph.d., Docent ved Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem, VIA

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Forskning i og udvikling af inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen
 • Folkeskolen
 • Inklusion
 • Forbedring af samspillet mellem skolepraksis, læreruddannelse og forskning
 • Børn og unge
 • Mistrivsel og inklusion
 • Approaching Inclusion
Docent, Ph.d. ved Professionshøjskolen UCN, Forskning og Udvikling, In- og eksklusion i pædagogisk praksis

Forsknings- og udviklingsområder:

 • Inklusion
 • Chanceulighed i skole, fag & uddannelse
 • Disability studies
 • Komparativ metode
 • Støtteforanstaltninger
 • Equity
 • Social retfærdighed
 • Læreruddannelse
 • Pædagogisk psykologi
 • Pædagogisk filosofi
 • Vidensmobilisering
 • International uddannelsesforskning
 • Inkluderende pædagogik