Gå til indhold
Søg

Forskning

I NUBU arbejder vi altid på tværs af professionshøjskolerne. Det giver en unik mulighed for at bringe indsigter fra forskningen direkte ud på uddannelserne, men også bringe fagligheder og erfaringer fra hele landet sammen i banebrydende projekter. Vores tilknyttede forskere har et dobbeltperspektiv, der rækker tilbage i tiden gennem stor erfaring fra praksis og undervisning og et, der peger frem i tiden gennem uddannelsen af fremtidens velfærdssamfunds professionelle.

Igangværende projekter

Anbringelse i netværk og slægt

Sammen med partnerskabet i Rigsfællesskabsforskning ser vi på, hvad der sker, når børn og unge bor hos slægt og netværk i løbet af barndommen.

Mediernes fokus på udsatte børn og unge

Statsministeren satte anbringelse og (tvangs)adoption på dagsordenen med sin nytårstale d. 1/1 2020. Projektet undersøger, om dette har påvirket opmærksomheden på området ved at undersøge omfanget af medieomtaler før og efter årsskiftet 2020.

Afsluttede projekter

Velkommen til NUBU

Forskning fra professionshøjskolerne

På de seks danske professionshøjskoler er der mange forskningsprogrammer og temaer, der omhandler eller grænser op til udsathed blandt børn og unge. NUBU ønsker at styrke og facilitere det tværfaglige samarbejde og dermed understøtte den samlede viden om børn og unge i udsathed i Danmark.

Nedenfor præsenteres en række temaer omkring udsathed. Under hvert tema præsenteres aktuel forskning og viden fra professionshøjskolerne, og der gives links til forskere og artikler til videre læsning.

Alle forskningsartikler fra professionshøjskolerne kan findes på ucviden.dk. Her kan du søge på konkrete forskere eller emneord for at finde flere relevante artikler eller viden inden for et særligt emne.