Gå til indhold
Søg
Drawing by Timo Kuilder: NUBU works with extraordinary children and youth in vulnerable situations, from the years 0-20. These sketches portray several themes in a more abstract and poetic way.

Om NUBU

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge (NUBU) bringer forskere fra professionshøjskolerne i Danmark sammen om at forske i, om og med børn og unge i udsatte positioner. NUBU sætter børnene og de fagpersoner, som de kommer i kontakt med, i centrum af forskningen. Målet med forskningen er at skabe viden med relevans for dem, der arbejder med børn og unge og derigennem viden, der skaber reelle forandringer for børn og unge i udsathed.

Udsathed

Mange forhold kan skabe udsathed.  Nogle børn og unge er udsatte for fattigdom, vold, misbrug eller psykiske lidelser, enten egne eller familiemedlemmers. Andre er udsatte for mobning, eksklusion eller livsomstændigheder, som sætter dem i en udsat position i børnehaven, skolen eller familien. Det er børn og unge, som mærker social ulighed, og børn som oplever ulighed i sundhed på egen krop.  I NUBU er det vores grundfilosofi, at børn og unge er sat i udsathed, det er således ikke en permanent tilstand, men en situation som børn og unge i en periode af deres liv kan komme i. Vi er optaget af de faktorer, der skaber eller opretholder udsathed – og de måder velfærdssamfundets institutioner kan danne rammer, som flytter børn og unge til mindre udsatte positioner.

Vores forskning i udsathed skaber viden, der kan sikre og forbedre børn og unges livsmuligheder, selvom de i en periode af deres liv er sat i udsathed.  Det er vores mål i NUBU at skabe viden, der kan svare på de udfordringer, som de velfærdsprofessionelle møder i deres (sam-)arbejde med børnene, de unge og deres familier.

Sekretariatet

NUBU’s sekretariat er knudepunktet for de forskellige forskningsprojekter i NUBU og bidrager med forskningsledelse, administration og kommunikation for vores tilknyttede projekter. Under tiden er det på initiativ fra sekretariatet, at projekter sættes i gang, andre gange fungerer sekretariatet som en understøttelse af den relevante forskning.

Sekretariatet arrangerer derudover årsmøder for aktører og interessenter inden for NUBU’s forskningsområde samt et årligt tilbagevendende forskertræf for forskere ansat på de seks professionshøjskoler. Sekretariatet kan altid kontaktes, hvis du er interesseret i at indlede et samarbejde med NUBU om et nyt projekt.

Kontakt

NUBUs styregruppe består af ledere fra de seks professionshøjskoler. Klik på navnet nedenfor for at lære de enkelte styregruppemedlemmer bedre at kende.

Andreas Rasch-Christensen  (formand), VIA, Forskningschef, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse

Sami Stephan Boutaiba (næstformand), Absalon, Direktør for Pædagogik og Ledelse

Poul Skov Dahl, UCL, Direktør for Kompetence- og Organisationsudvikling

Morten Kallestrup, UC SYD, Direktør for Pædagogik, Skole og Forskning

Anne Krogh, UCN, Uddannelseschef for Pædagoguddannelsen

Annegrete Juhl, KP, Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet

Henvendelser til styregruppen kan ske gennem NUBUs sekretariat på

NUBU har en fast kerne af forskere tilknyttet. Klik på navnet nedenfor for at lære de enkelte forskere bedre at kende.

 

Anette Boye Koch, docent, VIA, Pædagoguddannelsen

Benedicte Bernstorff Jakobsen, lektor, UC SYD, Pædagoguddannelsen

Bo Morthorst Rasmussen , docent, UC SYD, Forskning og Udvikling

Cecilie Kolonda Moesby-Jensen, docent, Absalon, Center for Socialt Arbejde

Laura Mørk Emtoft, docent, Absalon, Center for Skole og Læring

Marie Leth Meilvang, adjunkt, UCL, Anvendt Velfærdsforskning

Mette Molbæk, docent, VIA, Læreruddannelsen

Rune Frederik Cordsen, lektor, KP, Læreruddannelsen

Sine Penthin Grumløse, docent, Absalon, Center for Pædagogik

Susanne Bregnbæk, lektor, KP, Pædagoguddannelsen

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen, docent UC Syd, Forskningsprogram for skole og undervisning

Thomas Thyrring Engsig, docent, UCN, Forskning og Udvikling

Tilde Mardahl-Hansen, docent, UCL, Anvendt Velfærdsforskning

Vibeke Asmussen Frank, forskningsleder, VIA, Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

 

Forskergruppen står for udviklingen af projekter i NUBU.

Marie Veje Knudsen
Projektkoordinator i NUBU-sekretariatet

+45 87 55 01 74
veje@via.dk 

 

Anne Mahler Schmidt
Fundraiser i NUBU-sekretariatet

+45 87 55 01 69
asch@via.dk

Lotte Junker Harbo, Ph.d., Faglig leder i NUBU og Forskningscenterleder, VIA University College

Tilde Lykke Mardahl-Hansen, Ph.d., Docent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Bo Morthorst Rasmussen, Ph.d., Docent, UC SYD, Forskning, Campus Haderslev

About NUBU (english)

NUBU is the National Centre for Research on Social Exclusion in relation to Children and Young People across Denmark. We aim to generate useful, timely knowledge that will lead to real change for those at risk of or experiencing social exclusion. NUBU brings together researchers from six Danish University Colleges and focuses on ethical research on, about and with children and young people at risk of or experiencing social exclusion. This includes research on professional work with children and young people.

A key principle for NUBU is to address and end the conditions that put children in vulnerable positions and socially exclude them. Various circumstances can create this risk, for example discrimination, poverty, violence, abuse, neglect, poor mental health, changes in circumstances, bullying etc. NUBU’s core philosophy is that vulnerability, being one of the contributing factors of social exclusion and a temporary part of the human condition, is important to understand from a range of perspectives. In order to improve opportunities for all children and young people, NUBU aims to explore and address the questions of professionals and other stakeholders through scientific research conducted at all the Danish University Colleges collaborating with in NUBU, co-ordinated at VIA University College, Aarhus.