Gå til indhold
Søg

Om projektet: Anbringelse i netværk og slægt

Hvad kan vi lære af Grønland og Færøerne? Hvordan kan alle tre lande i rigsfællesskabet øge antallet og kvaliteten af slægts- og netværksanbringelser?

I dette projekt skal Danmark lære af Færøerne og Grønland, da de har flere anbringelser i slægt- og netværk. International forskning viser, at dette giver børnene de bedste betingelser. Dog skal ekspertise og viden skabes i fællesskab – og i et samarbejde, hvor alle parterne bidrager og modtager, så alle lande kan øge kvaliteten til gavn for børn og unge. Dette tværfaglige projekt er et forsknings- og udviklingsprojekt (FoU). Projektet skal gavne pædagoger, socialrådgivere, lærere, sygeplejersker samt deres ledere, institutioner, forvaltninger, kommuner og staten i alle tre lande, og vil øge viden om både os selv og de andre.

Formålene med forsknings- og udviklingsprojektet og samarbejdet

 • At indsamle viden, udvikle og afprøve en eller flere modeller til slægts- og netværksanbringelser og videndele dette
 • At indsamle, sammenligne og formidle forskningsviden om udsatte børn, familier, det pædagogiske og sociale arbejde og det sociale system med anbringelser i de tre lande og publicere det i forskningsartikler
 • At lære af egen historie og kultur og udvikle metoder og forståelse af kulturfølsomt socialt og pædagogisk arbejde
 • At få viden om inddragelse, samarbejde og udvikling af pædagogisk og socialt arbejde i de tre lande til brug for fremtidig udvikling af arbejdet indenfor konceptet ’Hvad kan vi alle lære af Grønland og Færøerne?’
 • At give forskere, undervisere, studerende, praktikere og borgere mulighed for at mødes og lære om, af og med
 • Og indsamle en unik og sammenlignelig viden om anbringelsespraksis på tværs af de tre lande.
 • At udarbejde undervisningsmateriale, modelbeskrivelse og inspirationsmateriale til uddannelse og praksis
 • At udarbejde en lærebog, der kan anvendes i uddannelse og praksis i alle tre lande og er baseret på empirisk viden fra de tre lande

Design og metode

Projektet er inspireret af en klassisk mixed methods forskningstilgang (Creswell 2003) suppleret af en samskabende og inddragende designantropologisk tilgang (Akama, Pink, Sumartojo 2018). Det skal muliggøre, at centrale aktører og interessenter kan komme med ideer og løsninger til en model for netværks- og slægtsanbringelser.

Opbygning og resultater

Projektet er opbygget af tre inddragende og overlappende faser:

 1. Feltundersøgelser og litteraturstudier om grønlandske og færøske anbragte børns værdier, hverdag og praksis skal danne basis.
 2. Udvikling og afprøvning af modeller ud fra fase 1 i alle tre lande.
 3. Opsamling og videndeling

Projektets resultater vil løbende formidles lokalt og afsluttes med en konference i Nuuk. Derudover publiceres en samlet pakke med mindset, teori, empiri, modelbeskrivelse samt guidelines til studerende og praktikere, tre forskningsartikler, en lærebog på alle tre sprog og en samlet FoU-rapport af projektet.

Forskerne bag

Projektet er et samarbejde mellem UCSYD, NUBU, VIA University College, SPS (Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat), Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og Fróðskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet).

UC SYD:

Docent Bo Morthorst Rasmussen, bmra@ucsyd.dk, tlf. +4540225285 (projektleder)

NUBU:

Forsknings- og udviklingskonsulent Anita Johansen, ajoh@ucsyd.dk

Ilisimatusarfik:

Ph.d., Adjunkt Bonnie Jensen, boje@uni.gl

Fróðskaparsetur Føroya:

Ph.d., Frida Poulsen,  fridap@setur.fo

Perorsaanermik Ilinniarfik/Socialpædagogisk Seminarium (PI/SPS):

Uddannelsesleder Marianne Nissen, marianne@pi.sps.gl

Adjunkt Sikkersoq Mathæussen, sima@pi.sps.gl

Områdeleder Lena Mathiesen Fly, lena@pi.sps.gl 

VIA University College:

Lektor ph.d. Lise Jönsson Koumaditis, lhjo@via.dk

Lektor ph.d. Anthon Sand Jørgensen asj@via.dk

 

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yoko Akama, Sarah Pink & Shanti Sumartojo (2018). Uncertainty and Possibility. New Approaches to Future Making in Design Anthropology New York: Routledge