Gå til indhold
Søg

Sikrede institutioner

Sikrede institutioner er en særlig type institution.

Sikrede institutioner er en særlig type institution. Den primære årsag til anbringelse på en sikret institution er, at der er mistanke om, at en person under 18 år har begået noget kriminelt. Børn må i henhold til FN’s børnekonvention ikke sættes i fængsel med voksne kriminelle, og de sikrede institutioner er oprettet med det formål at skabe de rette rammer for børn og unge, der anbringes i varetægtssurrogat. Kommunerne kan desuden anbringe unge på en sikret institution, hvis det er absolut nødvendigt for at forhindre den unge i at begå kriminalitet, eller fordi den unge er til fare for sig selv eller andre. 

Der er i Danmark otte sikrede institutioner, der varetager socialpædagogiske opgaver for unge. Der er i alt 118 pladser, som drives efter sociallovgivningen. 

Centerchef NUBU, UC Syd, Forskning Campus Haderslev

Forsknings- og udviklingsområder:

  • Ledelse
  • Socialforskning
  • Udsatte unge
  • Sikrede institutioner
  • Anbragte børn og unge