Gå til indhold
Søg
Drawing by Timo Kuilder: NUBU works with extraordinary children and youth in vulnerable situations, from the years 0-20. These sketches portray several themes in a more abstract and poetic way. Lilac background color.

Udgivelser

NUBU arbejder med forskellige medier for på bedst mulig vis at kunne udbrede kendskabet til vores forskning til alle relevante interessenter. Vi har på denne side samlet vores udgivelser efter projekter og genre. I forbindelse med afslutningen af et projekt udgives der typisk en rapport, der både har forskningsmæssig høj kvalitet og kan læses af en alment informeret læser. Vi udgiver ligeledes videnskabelige artikler, som en del af vores projekter, der henvender sig til forskere. Derudover har vi også udgivet undervisningsmaterialer eller andre former for formidling af forskning. Vi er endelig i gang med at udvide vores repertoire med videoer og podcasts.

NUBU Særnummer af Ceprastriben nr. 30 (2022)

Temaet på NUBUs forskningstræf 2020 var Fællesskaber på kanten. Desværre måtte forskningstræffet aflyses pga. Covid-19 nedlukning, men de mange spændende præsentationer blev ikke mindre relevante af den grund. Derfor fik forskerne mulighed for at formidle deres viden i et særnummer af Cebrastriben, der fik titlen: Fællesskaber på kanten eller på kanten af fællesskab.

De mange spændende artikler vidner om bredden af forskning i professionshøjskolesektoren og viser et uddrag af al den viden, der produceres om børn og unges fællesskaber og udfordringer med at være i og omkring disse.

Læs artiklerne på linket her: Nr. 30 (2022): På kanten af fællesskaber eller fællesskaber på kanten (NUBU Særnummer) | CEPRA-striben (ucn.dk)