Gå til indhold
Søg

God Skolestart i Nord

Projekt God Skolestart Nord: muligheder og livsduelighed for alle børn

Forskere fra Professionshøjskolen UCN, VIA University College og UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole er i samarbejde med skoledistrikt nord i Frederikshavn kommune godt i gang med forsknings- og udviklingsprojektet God Skolestart Nord: muligheder og livsduelighed for alle børn. Projektet adresserer den problemstilling, at det ingenlunde er alle børn, der oplever en god skolestart, samt at en dårlig overgang fra dagtilbud til skole og således en dårlig start på skolelivet kan få vidtrækkende implikationer. Projektet, der er finansieret af Egmont fonden, har til hensigt at skabe rammerne for at alle børn i skoledistrikt nord får en mere sammenhængende og bæredygtig skolestart, hvor alle børn oplever at høre til i fællesskaber, inddrages og høres i alle sammenhænge og oplever mening, mestring og samhørighed i relation til deres start i skolen. På baggrund af forskningsviden om chanceulighed, udsathed og resiliens arbejdes med en model, som hedder resiliensrammen, der opsummerer viden om og ideer til pædagogisk og didaktisk handling, der fremmer mulighederne for, at børn klarer sig godt, når noget er svært.

Mere info

Status: Igangværende.
Effektiv start/slut dato: 01/09/20 → 03/06/22. Afrapportering i gang.