Gå til indhold
Søg

Velkommen til NUBU

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge

NUBU er de danske professionshøjskolers forskningscenter om børn og unge i udsatte positioner. Centeret gennemfører forskningsprojekter, der forener høj videnskabelig kvalitet med praksisnære og professionsrelevante løsninger på væsentlige samfundsudfordringer.
NUBU er dermed et nationalt kraftcenter for forskningsbaserede løsninger til gavn for børn og unge i udsathed. Målet med forskningen er at skabe viden med relevans for dem, der arbejder med børn og unge, og derigennem viden, der skaber reelle forandringer for børn og unge i udsathed. Vi sætter derfor børnene og de fagpersoner, som de kommer i kontakt med, i centrum af vores forskning.

NUBU fungerer som et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler. Det betyder, at forskere fra hele landet og fra en lang række forskellige professioner som blandt andet socialrådgiver, lærer, pædagog, sygeplejerske, sundhedsplejerske, terapeut og jordemor samarbejder i vores projekter og i centeret. Det gør NUBU i stand til at se på udsathed fra forskellige faglige vinkler, hvilket afspejles i vores projekter og udgivelser. Det skaber desuden en synergi på tværs af fag og institutioner og tilfører borgere, professionsudøvere og de enkelte uddannelser og forskningsmiljøer en værdi, som hver professionshøjskole ikke kan realisere alene.
Du kan læse mere under om NUBU.

Hvordan defineres udsathed?

I Danmark er der ikke en entydig definition af, hvem børn og unge i udsathed er. Dette skyldes, at børn og unge i udsathed har forskelligartede problemer og vilkår. Nogle gange er problemerne iboende i barnet (fx. en psykiatrisk diagnose), andre gange findes problemerne i fællesskabet (fx. en klassesammenhæng) eller måske er det familiære eller private forhold, der skaber den udsathed, som barnet oplever.

For NUBU er det vigtigt at holde for øje, at udsathed er noget, vi arbejder med i fællesskab.

Læs et kort indlæg om udsathed blandt børn og unge fra NUBUs tidligere centerchef her : Hvem er de udsatte børn? (videnskab.dk)

Barnet i centrum

Børn og unge i udsathed er ofte i centrum for diskussioner og politiske handlinger, men man kan nogle gange spørge sig selv, hvor børnene er i disse debatter.

NUBU mener, at det er vigtigt at give børnene en stemme. De professionelle omkring barnet skal naturligvis understøtte barnet i alt, hvad der sker, men nogle gange glemmer velmenende voksne og professionelle at inddrage barnet direkte. Det er derfor et kernefokus for NUBU at have børnene med i det, vi arbejder med. Nogle gange er de informanter, andre gange høres de gennem observationer. Men uanset hvad er det en central værdi, at børnene inddrages og bidrager til NUBUs vidensproduktion.

Kontakt

Har du spørgsmål eller kommentarer til NUBU, er du velkommen til at kontakte os.
e-mail: NUBU-post@via.dk

For flere kontaktmuligheder, se Om Nubu

Vi glæder os til at høre fra dig

Drawing by Timo Kuilder: Mirrors, self-reflection. Sketch portraying the theme in an abstract and poetic way.

Tilmeld dig NUBUs Nyhedsbrev

NUBU ønsker at give stemme til børn og unge i udsathed gennem forskning og viden, der skaber forandring og bidrager til at løse væsentlige samfundsudfordringer. NU! udkommer 4 - 5 gange om året.

Læs mere

NUBU projekter

projekter er optaget af barnets stemme, det tværprofessionelle samarbejde og velfærdsprofessionelles indsatser mod udsathed.