Nyhedsbrev september 2022 Læs online for bedste kvalitet
NU! - nyt fra NUBU

Dagene bliver kortere, og det er snart tid til at hygge med et ekstra tæppe, varm kakao og nogle gode bøger - måske?

Om ikke andet kan du læne dig tilbage og få et indblik i NUBUs aktuelle arbejde. I september-udgaven af NU! byder vi David Myantz, der er ny formand i styregruppen, velkommen. Anette Boye Koch er i fokus i Præsentationen af forskergruppen. Hun har mange jern i ilden, der alle bliver smedet for at skabe det gode børneliv. Derudover bliver du præsenteret for Mette Klyve og Mathias Kryger, der er i praktik ved NUBUs centerledelse på Campus Syd i Haderslev.

 
God fornøjelse!

Velkommen til David Mayntz

David Mayntz er blevet udpeget som ny styregruppeformand for NUBU. Han har arbejdet med forskningsledelse i 13 år i både offentlig og privat regi. David er forskningsdirektør hos UCN. Han er udannet forsker med forskningskarriere i Danmark og udlandet. Han har ansættelser på Aarhus Universitet, ved Oxford University og ved University of Sydney med sig i bagagen.

Vores nye formand har været med i NUBUs styregruppe siden 2016, og det er derfor en erfaren forsker, der kaster sig over de nye opgaver. Det gør han bl.a. i samarbejde med Lene Mosegaard Søbjerg. Med David og Lene i front har NUBU et ambitiøst og dygtigt afsæt. David fremhæver, at:

Jeg glæder mig til et tæt samarbejde med Lene og med NUBUs styregruppe om at skabe de bedste rammer for, at vores forskere kan lykkes med at skabe ny viden, der kan forbedre børn og unges tilværelse.”

For David er det netop disse rammer, der bærer de vigtigste potentialer i NUBU. Han understreger, at professionshøjskolerne uddanner de personer, der arbejder tættest med børn og unge i udsatte positioner, og derfor er det både naturligt og nødvendigt, at professionshøjskolernes fælles forskningsindsats – NUBU   fungerer og lykkes:

”Ved at samle vores dygtigste forskere indenfor børn og unge i udsatte positioner, og ved at række ud til andre aktører på området, har vi mulighed for at sætte et stort aftryk på den praksis, der bedrives.”

 Velkommen til!

Læs mere om styregruppen her...
Præsentation af forskergruppen

Mød Anette Boye Koch

Anette Boye Koch, docent og forskningsleder i program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem (B-trit) ved VIA pædagogik og dannelse, arbejder med et ben plantet solidt i den teoretiske arena og med det andet i den praktiske virkelighed. Hun arbejder tæt på børn, forældre og professionelle fagfolk for at styrke det gode børneliv nu og i fremtiden.

Anette Boye Kochs ambitioner er at skabe kvalitativ og nuanceret viden om, hvordan børns hverdagsliv udspiller sig, og hvordan fagprofessionelle bedst muligt støtter og samarbejder med børn, deres forældre og andre professionelle. Hun er optaget af børns trivsel, børns perspektiver og aktive deltagelse i tilværelsen - primært inden for dagtilbudsområdet. For at favne det gode børneliv er hun ligeledes optaget af at tænke og arbejde på tværs af skole, hjem og andre arenaer, hvor børns liv og oplevelser udspiller sig. Som Anette Boye Koch udtrykker det:

”Jeg kan godt lide at arbejde på tværs, eksperimentere og anvende alternative metoder til at udvikle viden, f.eks. video, billedbøger, fotos og fortællinger”.

 

Anette Boye Koch har tre grundlæggende forskningsspørgsmål, som fokuserer på henholdsvis børnene, pædagogerne / de fagprofessionelle samt de dertilhørende uddannelser. Anette arbejder primært kvalitativt ved brug af etnografiske metoder, hvor hun tager på feltarbejde i institutioner og laver deltagerobservationer, sanser, interviewer og taler en masse med de børn og professionelle, hvis liv og oplevelser, hun interesserer sig for. Dertil skaber hun forskningsviden i tæt samarbejde med pædagoger og andre professionelle i form af workshops og nye tiltag i deres daglige praksis, som hun ydermere bruger til at udvikle uddannelsen.

 

Aktuelle projekter

Aktuelt har Anette Boye Koch flere bolde i luften, hvor dette portræt særligt vil fremhæve tre af hendes projekter. Det drejer sig om Sjov i dagtilbud (2021 – 2022), Verdens venner (2021 – 2023) og Styrket involvering af familien i det tværprofessionelle arbejde om børns trivsel (2020 – 2022). Førstnævnte forskningsprojekt, Sjov i børnehaven, fokuserer på sjov som fænomen i små børns liv. Dette set ud fra både børn og pædagogers perspektiv, men også som en pædagogisk tilgang i arbejdet med børns trivsel. Projektet er et samarbejde med tre talentstuderende, som indsamler empiri. Her er Anette Boye Koch projektleder, -vejleder og -deltager. Verdens Venner  er et internationalt projekt, hvor Anette Boye Koch er projektmager og – deltager. Med afsæt i FN’s verdensmål har det til formål at lave formidlingsmateriale i form af billedbøger, interaktive plakater og vejledninger til voksne, der formidler hverdagsnære børnefortællinger fortalt af børn til børn i 0-5-årsalderen fra henholdsvis Kina, Tanzania og Danmark. Du kan læse mere om Anettes Boye Kochs internationale arbejde længere ned i artiklen. Sidstnævnte projekt, Styrket involvering af familien i det tværprofessionelle arbejde om børns trivsel, er et tværprofessionelt samarbejdsprojekt, der udforsker nye måder at involverer og møde familier til børn, der befinder sig i grænsefeltet mellem trivsel og mistrivsel, i hvilket Anette Boye Koch er forskningsleder og -deltager.

Du kan læse mere om Anette Boye Kochs aktuelle arbejde og følge med i hendes udgivelser på UC Viden

 

Politiske dimensioner

Anette Boye Koch har været engageret i internationale opgaver, undervist i Early Childhood Pedagogy og besøgt børnehaver og uddannelsesinstitutioner i blandt andet Østeuropa, Kina og Tanzania. Hendes afsæt for det internationale såvel som det nationale arbejde er, at man i Danmark har en solid og mere end 100 år lang tradition for at arbejde pædagogisk indenfor småbørnsområdet med fokus på leg, udeliv, nære og anerkendende relationer og demokrati. Netop denne nordiske tradition er mange i udlandet optaget af. Hun understreger:

 

”Jeg brænder for at holde fast i og være med til at udvikle nordiske værdier og traditioner for god pædagogik – gerne ved at eksperimentere, lege og finde på nye og engagerende måder at praktisere på.”

 

Udgivelser på vej

Præsentationen af Anette Boye Koch viser tydeligt, at hun er aktiv i flere dele af forskningsfeltet, og hun har flere udgivelser på vej, hvilket du kan orientere dig i her:

Koch, A.B., Odgaard, A.B., Skovbjerg, H.M. (2022). Legeværksteder i overgangen fra børnehave til skole - Børn som medskabere af ’passende deltagelse’. Barn nr. 2 2022: 57-70 ISSN 2535-5449, side 57-70. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/issue/view/441

Villumsen, A.M. og Koch, A.B. (lige om lidt). Pædagogers arbejde med at se små børns mistrivsel/trivsel/mistanke om diagnoser i dagtilbud. I: Bjørg Kjær, Anne Morin, Kirsten Elisa Petersen (Red.) Diagnoser i professionelt arbejde – pædagogers arbejde med børn og unge med diagnoser. Samfundslitteratur.

Koch, A.B. (work in progress). Fun and laughter in early childhood education promotes wellbeing and social inclusion: Pedagogy of fun.

Koch, A.B. & Jensen, J.J. (in review). ”Denmark – ECEC Workforce Profile”. In: Early Childhood Workforce profiles in 33 countries with Key Contextual Data, edited by P. Oberhuemer and I. Schreyer. Munich. www.seepro.eu.

Koch, A.B. (in review). Trivsel i dagtilbud under COVID-19. Børnesensitivitet og mindre grupper. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.

Præsentation af praktikanter ved NUBUs Centerledelse

Forskningsønske udsprang af praktisk erfaring

NUBUs centerledelse på UC Syd i Haderslev har dette efterår glæden af to praktikanter fra 3. semester på kandidaten i pædagogik, Syddansk Universitet. De kommer med hvert deres udgangspunkt, da Mathias Kryger er uddannet lærer, og Mette Klyve er uddannet pædagog.

De deler dog et ønske om at forske inden for pædagogik. De ønsker at være med til at skabe kvalificeret og kompetent forskning, der samtidig kan bruges i praksisnære situationer. Netop her rammer de hovedet på sømmet i forhold til NUBUs formål.

Ønsket om at forske i pædagogik i al almindelighed og i udsathed i særdeleshed har været stigende for Mette og Mathias gennem deres professionsuddannelser og praktiske erfaring.

Mathias understreger i den sammenhæng, at: ”Som folkeskolelærer har jeg selv mødt børn i udsathed i forskellige kontekster, og jeg har manglet relevant viden, der kunne hjælpe mig.”

Mathias og Mette skal i deres praktik undersøge, hvordan fagprofessionelle håndterer anbragte unges udforskning af køn og seksualitet som en del af projektet Anbragte børn og unges udforskning af køn og seksualitet. Det vil de blandt andet gøre gennem udarbejdelse af et spørgeskema. Når Mathias og Mette færdiggør deres praktik og undersøgelse, vil du kunne få indblik i deres resultater i NU! 

 

facebook  linkedin  youtube 
Afmeld NU!    |   Tilpas dit abonnement   |   Læs online
NUBU - Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
www.nubu.dk

Du modtager NUBU’s nyhedsoverblik, fordi du er abonnent på NUBU Nyt. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsoverblikket ved at besvare denne mail med ’Afmeld overblik’. Hvis du benytter linket herunder afmeldes NUBUs nyhedsbrev.


Kort om dine GDPR-rettigheder
NUBU bruger udelukkende denne mailingliste til at udsende NUBU Nyt. Vi videregiver aldrig personoplysninger herfra til andre. Du er altid velkommen til at kontakte os på 
NUBU-center@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål eller rettelser til de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at slette dem. Du kan læse mere om den privatlivspolitik, som NUBUs dataopbevaring er baseret på her: Privatlivspolitik | UC SYD
Afmeld nyhedsbrev

 

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
Lembckesvej 7A
6100 Haderslev
Tlf.:
+45 7266 5228

 

NUBU-center@ucsyd.dk

www.nubu.dk