NU! Juli, Nyhedsbrev fra NUBU
NU! Juli 2023 Se online
NU! - nyt fra NUBU

Mens sommeren viser sig fra sin smukkeste side, nyder du forhåbentligt også den afslapning, som den indbyder til! Her er lidt nyt læsestof fra NUBU, som kan læses i strandkanten, i haven under parasollen eller hvor som helst, du har valgt at trække stikket for en stund.

Siden det sidste nyhedsbrev i april har vi haft travlt i NUBU med planlægning af processen omkring de 15 mio. kr. til anbringelsesområdet fra forskningsreserven, og der er netop sendt en invitation ud mhp. forskningsansøgninger med fokus på børn og unge anbragt uden for eget hjem, som indeholder de overordnede retningslinjer frem mod ansøgningsfristen den 10. november 2023 – invitationen kan læses her.

NUBU præsenterer desuden Andreas Rasch-Christensen, som har været styregruppeformand for NUBU siden marts 2023.

 

Velkommen til NUBUs nye styregruppeformand

Andreas Rasch-Christensen

Billede af Andreas Rasch-Christensen

Fra marts måned 2023 overtog Andreas Rasch-Christensen formandsposten i NUBUs styregruppe, og siden har der været travlhed i styregruppen dels med ansættelse af ny NUBU-ledelse fra maj måned dels med planlægning af processen omkring projektliggørelse af de 15 mio. kr. fra forskningsreserven på anbringelsesområdet.

Andreas Rasch-Christensen er uddannet cand.mag. og ph.d. Han arbejder som forskningschef ved VIA University College og har omfattende erfaring med at planlægge, lede og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter. Andreas har siddet i det nationale ph.d.-råd for uddannelsesforskning og været faglig formand for udviklingen af en ny styrket pædagogisk læreplan for dagtilbudsområdet.

Andreas har gennem årene beklædt mange råds- og udvalgsposter i Børne- og Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Han er p.t. formand for det ministerielle partnerskab for 0-6-års-området, og er herforuden med i Børne- og Undervisningsministerens Kvalitetsforum for dagtilbud. Andreas er også forfatter til flere publikationer omkring dagtilbuds- og skoleområdet.

Her kan læses mere om Andreas Rasch-Christensen

Sidst, men ikke mindst, kan du læse et indlæg om det tværnordiske netværksmøde i juni måned på Færøerne, hvor NUBU har deltaget sammen med forskerne fra partnerskabet om rigsfællesskabsforskning med fokus på, hvad vi kan lære af Grønland og Færøerne om traditionelle anbringelser i slægt og netværk.

 

Tværnordisk Netværksmøde på Færøerne

I juni 2023 satte partnerskabet for rigsfællesskabsforskning om anbringelser i slægt og netværk atter hinanden stævne – og denne gang på Fróðskaparsetur Føroya/ Færøernes Universitet i Tórshavn

Tekst: Anita Johansen, NUBU

Fotos: Bonnie Jensen & Anita Johansen

Formålet med netværksmødet i juni 2023 er en fortsættelse af det fælles forsknings- og udviklingsprojekt med fokus på, hvad vi alle kan lære af erfaringerne fra Færøerne og Grønland, som har flere anbringelser i slægt og netværk end Danmark har.

Forskerne ønsker at indsamle viden om dét, der har betydning for, at et ophold hos slægt og netværk giver børnene tryghed og udvikling og klogere på, hvordan private og professionelle håndterer og arbejder med børn og unge, der ikke kan opholde sig hjemme i en kortere eller længere periode af deres barndom.

I 2022 foregik netværksmødet i Grønland på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat, hvor der udover informative besøg i kommunen og på institutioner også blev plads til en fælles fordybelse i projektet. Projektet er forankret på Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet i Nuuk.

NUBU deltager som en del af partnerskabet i samarbejdet om at undersøge anbringelser i slægt og netværk i Færøerne, Grønland og Danmark samt bidrager til koordinering af netværksmøderne. Partnerskabet er et samarbejde mellem UC SYD, VIA University College, Fróðskaparsetur Føroya/ Færøernes Universitet, Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat/SPS og Ilisimatusarfik/ Grønlands Universitet.

 

Fotos fra venstre: Lise Jönsson Koumaditis (VIA), Bonnie Jensen (Ilisimatusarfik), Bo Morthorst Rasmussen (UCSYD), Anita Johansen (NUBU), Frida Poulsen (Fróðskaparsetur Føroya), Anthon Sand Jørgensen (VIA)

International forskning har gennem de senere år vist, at børn der anbringes i slægt og netværk, klarer sig bedre på sigt, end børn anbragt på institutioner og i professionelle plejefamilier. Børnene har bl.a. færre mentale, adfærds- og sundhedsmæssige problemer samt har en højere trivsel og bibeholder en tæt kontakt med deres familie og lokalsamfundet. Inddragelse af slægt og netværk har traditionelt set været udbredt i Grønland, som familiens forlængede arm i form af en slags uformel social bistand. Efter introduktionen til det danske socialsystem blev anbringelser i slægt og netværk nedprioriteret og anvendes i dag i mindre grad. Forskerne finder det værd at undersøge og diskutere på tværs af kulturer, hvordan man kan genopdage og genintroducere de grønlandske traditioner i det sociale arbejde, så den professionelle støtte til børn og familier styrkes og dermed bidrager til, at børnene får de bedste betingelser for at klare sig i livet.

Udover at projektet på sigt skal give viden og handlemuligheder til pædagoger, socialrådgivere, lærere, sygeplejersker samt deres ledere, institutioner, forvaltninger, kommuner og staten i alle tre lande, vil det suppleret give øget viden om både os selv og de andre. Potentielt vil det være en empowerment-proces, der kan bidrage til kapacitetsopbygning for samfundet som helhed.

Se desuden en detaljeret beskrivelse af forsknings- og udviklingsprojektet her samt forskerne bag.  

Netværksmødet på Færøerne har udover opholdet på Universitetet også bestået af besøg hos det Centrale Børneværn, et af de lokale børneværn, Børneombudsmanden, et børnehjem og sidst men ikke mindst et besøg hos Fosterforældreforeningen. Alt sammen har det givet uvurderlig kulturel, historisk og nutidig viden og indsigt om anbringelsesområdet med fokus på anbringelser af børn og unge i slægt og netværk på Færøerne, som i øvrigt viste sig fra sin bedste side med flot vejr og en fantastisk smuk natur.

Det kommende netværksmøde foregår med fokus på danske forhold på VIA University College i Århus til efteråret 2023.

NUBU følger naturligvis op med et indlæg fra mødet.

 

Nordplus har bevilget midlerne til netværksmødet om det spændende tværnordiske samarbejde og NAPA, Nordens Institut i Grønland, har bevilget 250.000 kr. fra Arktisk Samarbejdsprogram til det første af tre planlagte projektår. I det første år sigter projektet mod at udvide den eksisterende basisviden om børn og unge, der opholder sig uden for hjemmet i Grønland, Færøerne og Danmark.

facebook  linkedin  youtube 
Unsubscribe   |   Manage your subscription   |   View online
NUBU - Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
www.nubu.dk

Du modtager NUBU’s nyhedsoverblik, fordi du er abonnent på NUBU Nyt. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsoverblikket ved at besvare denne mail med ’Afmeld overblik’. Hvis du benytter linket herunder afmeldes NUBUs nyhedsbrev.


Kort om dine GDPR-rettigheder
NUBU bruger udelukkende denne mailingliste til at udsende NUBU Nyt. Vi videregiver aldrig personoplysninger herfra til andre. Du er altid velkommen til at kontakte os på 
NUBU-center@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål eller rettelser til de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du ønsker at slette dem. Du kan læse mere om den privatlivspolitik, som NUBUs dataopbevaring er baseret på her: Privatlivspolitik | UC SYD
Afmeld nyhedsbrev

 

Nationalt center for forskning i udsathed blandt børn og unge
Lembckesvej 7A
6100 Haderslev
Tlf.: +45 7266 3844

 

 

NUBU-center@ucsyd.dk

www.nubu.dk