Gå til indhold
Søg

Anbringelse

Når et barn ikke kan bo hjemme hos sine forældre, kan socialforvaltningen vælge, at barnet skal anbringes uden for hjemmet.

Det er barnets specifikke behov, der afgør, hvilken form for anbringelse, der hjælper barnet bedst videre i tilværelsen.

Der findes mange former for anbringelser af børn og unge. Det er barnets specifikke behov, der afgør, hvilken form for anbringelse, der hjælper barnet bedst videre i tilværelsen.  

Ca. 13.500 børn i Danmark er anbragt uden for hjemmet. Dette svarer til cirka 1 procent af alle børn i Danmark. Godt 60% af anbragte børn og unge i Danmark bor hos en plejefamilie, dvs. hos enten en almen plejefamilie, en forstærket plejefamilie, en specialiseret plejefamilie eller en netværksplejefamilie. Cirka 20% bor på en døgninstitution, og de resterende kan bo på et socialpædagogisk opholdssted eller hos familie eller netværk.  Enkelte er anbragt på kost- og efterskoler eller eget værelse. 

Anbringelser skal gavne børnene

Forskning i anbringelse 

Hensigten med at anbringe et barn uden for hjemmet er at hjælpe dem til at få et godt liv. Desværre er virkeligheden for mange anbragte børn, at de klarer sig dårligere end jævnaldrende børn i forhold til skole, videre uddannelse, job og sundhed. Der er derfor stadig brug for forskning, der kan bidrage til at sikre, at en anbringelse giver barnet de bedste muligheder for at få et godt liv.

Nedenfor præsenteres forskning og forskere fra de seks professionshøjskoler inddelt efter temaer: 

Nedenfor præsenteres forskning og forskere fra de seks professionshøjskoler inddelt i temaner. Under hvert tema vil du finde relevante forskere og aktuel forskning.