Gå til indhold
Søg

Inklusion

Forskning i udsathed dækker mange aspekter, og et af de mest markante er inklusion. Inklusion er en af de helt centrale opgaver for alle velfærdsprofessioner, fordi inklusion berører den sammenhængskraft ethvert samfund og fællesskab bygger på.

Deltagelse er forudsætningen for trivsel og læring

Inklusion dækker processer og dynamikker, hvor deltagelse i praksisfællesskaberne er forudsætning for trivsel og læring, og hvor forskellighed er den ressource, der nuancerer og styrker relationer mellem fællesskabets deltagere og aktører. Løsningen af inklusionsopgaven er rettet mod at forhindre eksklusion af individer eller grupper af mennesker, da eksklusion er ødelæggende for trivsel og læring i alle kontekster.

Nedenfor præsenteres forskning og forskere fra de seks professionshøjskoler. De er inddelt efter tema, men der er dog overlap mellem de forskellige felter.